किट व्यवस्थापन – उख्खु

उख्खुमा लाग्ने किरा तथा तिनको व्यवस्थापन

प्ल्यासी गवारो (Plassey Borer)

 • प्रकाश जालको उपयोग गर्ने ।
 • अत्यधिक संक्रमित खेतमा रोग लागेको बालीलाई नष्ट गरी सम्पूर्ण संक्रमित उखुलाई नष्ट गर्नुहोस् ।
 • ट्राईकोग्रामा चिलोनिस १०,००,००० प्रति हेक्टर १० दिन अन्तरालमा ४-५ पटक रिलिज गर्नुहोस्।
 • १ किलो थाओडाइकार्ब ७५% डब्ल्यूपी ५०० लिटर पानी/हेक्टर (२ ग्राम / लीटर) को साथ स्प्रे गर्नुहोस् ।
 • प्रारम्भिक चरणमा फिप्रोनिल ०.१% जीआर प्रयोग गर्नुहोस् ७५०-१००० ग्राम प्रति कट्ठामा बोटलाई उकेरा दिने समयमा ।
 • प्रति हेक्टर ५०० लिटर पानीमा फिप्रोनिल ५% एस.सीको १५००-२००० मिलीलिटर स्प्रे गर्नुहोस् ।

 तुप्पाको गवारो ( Top Borer)

 • प्रकाश जालको उपयोग गर्ने ।
 • अत्यधिक संक्रमित खेतमा रोग लागेको बालीलाई नष्ट गरी सम्पूर्ण संक्रमित उखुलाई नष्ट गर्नुहोस् ।
 • ट्राईकोग्रामा चिलोनिस १०,००,००० प्रति हेक्टर १० दिन अन्तरालमा ४-५ पटक रिलिज गर्नुहोस्।
 • १ किलो थाओडाइकार्ब ७५% डब्ल्यूपी ५०० लिटर पानी/हेक्टर (२ ग्राम / लीटर) को साथ स्प्रे गर्नुहोस् ।
 • प्रारम्भिक चरणमा फिप्रोनिल ०.१% जीआर प्रयोग गर्नुहोस् ७५०-१००० ग्राम प्रति कट्ठामा बोटलाई उकेरा दिने समयमा ।
 • प्रति हेक्टर ५०० लिटर पानीमा फिप्रोनिल ५% एस.सीको १५००-२००० मिलीलिटर स्प्रे गर्नुहोस् ।

काण्ड गवारो (Early Shoot Borer)

 • प्रकाश जालको उपयोग गर्ने ।
 • अत्यधिक संक्रमित खेतमा रोग लागेको बालीलाई नष्ट गरी सम्पूर्ण संक्रमित उखुलाई नष्ट गर्नुहोस् ।
 • ट्राईकोग्रामा चिलोनिस १०,००,००० प्रति हेक्टर १० दिन अन्तरालमा ४-५ पटक रिलिज गर्नुहोस्।
 • १ किलो थाओडाइकार्ब ७५% डब्ल्यूपी ५०० लिटर पानी/हेक्टर (२ ग्राम / लीटर) को साथ स्प्रे गर्नुहोस् ।
 • प्रारम्भिक चरणमा फिप्रोनिल ०.१% जीआर प्रयोग गर्नुहोस् ७५०-१००० ग्राम प्रति कट्ठामा बोटलाई उकेरा दिने समयमा ।
 • प्रति हेक्टर ५०० लिटर पानीमा फिप्रोनिल ५% एस.सीको १५००-२००० मिलीलिटर स्प्रे गर्नुहोस् ।

पातको फड्के किरा (Sugarcane Leafhopper)

 • नाइट्रोजनको सिफारिश गरिएको खुराक प्रयोग गर्नुहोस् ।
 • ड्रेनेजको राम्रो प्रबन्ध गर्नुहोस्।
 • सुक्खा पातहरू हटाउनुहोस् तर यदि सुक्खा पातहरूमा Epiricanea melanoleuca का कोकन्स छन् भने यी पातहरू छापोको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
 • २ मिलीलिटर/लिटर पानीमा डेरिसम २% ईसी मिसाई स्प्रे गर्नुहोस्।

फट्यांग्रो (Grasshopper)

 • गर्मीको समयमा गहिरो जोताइ गरि जमिन मुनिको अन्डाको विनाश गर्ने ।
 • बाली क्षेत्रको आली तासेर माटो खेतमा थप्ने ।
 • बालीको उचाईको लेबलमा मात्र खेतमा चरा बस्ने ठाउ राख्नुहोस् ।
 • Nosema locustae एक जैविक नियंत्रण एजेंट को रूप मा प्रयोग गरि किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
 • २.५ लिटर क्लोरपायरिफोस २० ईसी प्रति २५० लिटर पानीमा मिसाई छर्कनुहोस् ।
dev