किट व्यवस्थापन-अनार

किट व्यवस्थापन-अनार

अनारको पुतली (Pomegranate Butterfly)

·        परिपक्वता भन्दा पहिले फलहरूको ब्यागिंग (Baging) गर्ने ।

·        संक्रमित फलहरूको संकलन गर्ने र विनाश गर्ने ।

·        फूलहरूको झार हटाउनुहोस् विशेष गरी कम्पोजिटे परिवारको झारहरू ।

·        प्रति हेक्टर ४००-६०० लिटर पानीमा ५०० मिलिलिटर डेल्टामेथ्रिन २.८ ई.सी मिसाई  स्प्रे गर्नुहोस्।

बोक्रा खाने लार्भा (Bark Caterpillar)

·        परिपक्वता भन्दा पहिले फलहरूको ब्यागिंग (Baging) गर्ने ।

·        संक्रमित फलहरूको संकलन गर्ने र विनाश गर्ने ।

·        फूलहरूको झार हटाउनुहोस् विशेष गरी कम्पोजिटे परिवारको झारहरू ।

·        प्रति हेक्टर ४००-६०० लिटर पानीमा ५०० मिलिलिटर डेल्टामेथ्रिन २.८ ई.सी मिसाई  स्प्रे गर्नुहोस्।

सेतो झिन्डा (Whitefly)

·        सेतो झीडामुक्त सिलिन्डिंग प्रयोग गर्ने |

·        मिश्रित बाली गैर परिवार भएका बालीहरू जस्तै गहुँ र मुख्य बालीको साथ जौसंग लगाउने ।

·        अत्यधिक मात्रामा नाइट्रोजनयुक्त मल प्रयोग नगर्नुहोस्।

·        निगरानी र आम ट्र्यापिंगको लागि पहेंलो टाँसिने पासोहरू स्थापना गर्नुहोस्।

·        प्रति हेक्टर ५००-७०० लिटर पानीमा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एसएलको १२५-२५० मिलिलिटर स्प्रे गर्नुहोस् ।

·        १ लीटर रोजर ३०% ईसी (डाइमथोएट) प्रति हेक्टर ५००-१००० लिटर पानीमा मिसाई स्प्रे गर्नुहोस् ।

·        २५०-५०० मिलिलिटर Nitenpyram 10 SL प्रति हेक्टर ५०० लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।

लाही किरा (Pomegranate Aphid)

  • थोप्ले खपटे (Ladybird beetle) को पालन गर्ने र तेसलाई बारीमा छोड्नाले लाहिको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ |
  • ६६० मिलीलीटर डायमेथोएट 30 ई.सी एक हेक्टरमा ५००-१०० लिटर पानीमा मिलाएर छर्ने |
  • पहेंलो टाँसिने जाल, प्रति रोपनी 3-4 वोटा राख्नाले यो किराको नियन्त्रण भएको पाइएको छ |

मिलिबग (Mealybug)

·        Dimethoate 30 EC १.२५ लिटर ६२५ लिटर पानीमा मिसाई प्रति हेक्टर स्प्रे गर्ने |

 
dev