किट व्यवस्थापन – कपास र भिंडी

कपास र भिंडीका किरा तथा तिनको व्यवस्थापन

कपासको फड्के (Cotton Jassid)

 • ५०% बोटमा पहेंलिने र पात दोब्रिने लक्ष्यण देखापरेपछि यो किराको व्यवस्थापन गर्नु जरुरि हुन्छ |
 • Derrisom 3ML / लिटर पानीका दरले बोटमा छर्कने |
 • १२५-२५० मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 8 एस.एल वा १०० ग्राम एसिटमप्रिड २० एस.पी ५००-७०० लिटर पानीमा मिसाएर प्रति हेक्टरमा छर्कने |
 • ६६० मिलीलीटर डाइमेथोए 30 EC प्रति हेक्टर ५००-१००० लिटर पानीमा मिलाएर एक हेक्टरमा छर्ने |
 • २५०-५०० मि.लि Nitenpyram १० एस.एल ५०० लिटर पानीमा मिलाई एक हेक्टरमा छर्ने |

कपासको लाही (Cotton Aphid)

 • थोप्ले खपटे (Ladybird beetle) को पालन गर्ने र तेसलाई बारीमा छोड्नाले लाहिको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ |
 • ६६० मिलीलीटर डायमेथोएट 30 ई.सी एक हेक्टरमा ५००-१०० लिटर पानीमा मिलाएर छर्ने |
 • पहेंलो टाँसिने जाल, प्रति रोपनी 3-4 वोटा राख्नाले यो किराको नियन्त्रण भएको पाइएको छ |
 • १२५-२५० मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 8 एस.एल वा १०० ग्राम एसिटमप्रिड २० एस.पी ५००-७०० लिटर पानीमा प्रति हेक्टर छर्कने |
 • २५०-५०० मि.लि Nitenpyram १० एस.एल ५०० लिटर पानीमा मिलाई एक हेक्टरमा छर्ने |

सेतो झिंडा (White fly)

 • सेतो झिंडा नभएको बिउ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • गहुँ र जौ जस्ता अन्तरबालीको साथ मुख्य बालीलाई लगाउनुहोस् जुन सेतो झिंडालाई मनपर्दैन।
 • अत्यधिक मात्रामा नाइट्रोजनयुक्त मल प्रयोग नगर्नुहोस्।
 • निगरानी र आम ट्र्यापिंगको लागि पहेंलो टाँसिने पासोहरू स्थापना गर्नुहोस्।
 • १२५-२५० मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 8 एस.एल ५००-७०० लिटर पानीमा मिसाएर प्रति हेक्टरमा छर्कने |
 • २५०-५०० मि.लि Nitenpyram १० एस.एल ५०० लिटर पानीमा मिलाई एक हेक्टरमा छर्ने |
 • १ लिटर Roger 30 ई.सी (डाइमथोएट) प्रति हेक्टर ५००-१००० लिटर पानीमा मिसाई स्प्रे गर्नुहोस्।

कपासको रातो पतेरो (Red cotton bug)

 • १००-१२५ मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 8 एस.एल ५००-७०० लिटर पानीमा मिसाएर प्रति हेक्टरमा छर्कने |
 • ६६० मिलीलीटर डायमेथोएट 30 ई.सी एक हेक्टरमा २५० लिटर पानीमा मिलाएर छर्ने |

गुलाबी गभारो (Pink Bollworm)

 • अफ-सिजन कपासको अंकुरण र वैकल्पिक होस्टको विनाशले कीराहरूको प्रकोपलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
 • साप्ताहिक अन्तरालमा, रोपेको ७०औं दिनदेखि सुरु गरेर प्रति हेक्टर १,५०,००० को दरमा ट्राईकोग्रामा चिलोनिस छोड्ने | करीव ८-१० पटक सम्म छोड्ने |
 • क्लोरपाइरीफोस २० ई.सीको १२५० मिलीलीटर वा साइपरमेथ्रिन १० ई.सीको ५५०-७६० मिली वा साइपरमेथ्रिन २५  ई.सीको १६०-२८० मिली ५००-१००० लिटर पानीमा मिसाएर एक हेक्टरमा स्प्रे गर्ने |
 • ५०० मिलीलीटर डेल्टामेथ्रिन २.8 EC ४००-६०० लिटर पानीमा मिलाएर स्प्रे गर्नुहोस्।
 • Flubendiamide 48 SC प्रति १६ liters लिटर पानीमा 3. मिलिलिटरको दरमा स्प्रे गर्नुहोस्।
 • Emamectin Benzoate 5 SG @ १० ग्राम प्रति १६ लिटर पानीमा मिसाएर छर्नुहोस् |

भिंडीको फल र काण्डको गभारो (Okra fruit and shoot borer)

 • स्वच्छ खेती र वैकल्पिक होस्टहरूको विनाश गर्नुहोस |
 • साप्ताहिक अन्तरालमा, प्रति हेक्टर १,५०,००० को दरमा ट्राईकोग्रामा चिलोनिस छोड्ने | करीव ८-१० पटक सम्म छोड्ने |
 • क्लोरपाइरीफोस २० ई.सी १२५० मिलीलीटर वा साइपरमेथ्रिन १० ई.सी ५५०-७६० मिली वा साइपरमेथ्रिन २० ई.सीको १६०-२८० मिली ५००-१००० लिटर पानीमा मिसाएर अथवा डेल्टामेथ्रिन २.८ ईसी ४००-६००  लिटर पानीमा वा क्विनलफोस २५ ई.सी २ लिटर ५००-१००० लिटर पानीमा मिसाई एक हेक्टरमा स्प्रे गर्नुहोस्।
 • Flubendiamide 48 SC प्रति १६ liters लिटर पानीमा 3. मिलिलिटरको दरमा स्प्रे गर्नुहोस्।
 • Emamectin Benzoate 5 SG @ १० ग्राम प्रति १६ लिटर पानीमा मिसाएर छर्नुहोस् |

अमेरिकन गवारो (American Bollworm)

 • समयमै रोप्नुहोस् अर्थात् अक्टोबरको बीचमा वा चाँडै पाक्ने प्रजातिहरूको बोट उमार्ने काम जसले मार्चको पहिलो हप्तामा कोषा गठन पूरा गर्दछ र यस कीटको शिखर गतिविधिबाट उम्कन मद्दत गर्दछ ।
 • जौं, गहुँ, रायोको र अलसी जस्तो गैर-रुचाइएको होस्ट प्लान्टको साथ मिश्रित इन्टरक्रपिंग गर्ने |
 • सयपत्री फूललाई पासो बालीको रुपमा प्रयोग गर्ने |
 • आणविक पोलीहेड्रोसिस भाइरस लागू गर्नुहोस् (NPV) @ २५०-५००LE/हेक्टरको दरले प्रयोग गर्ने ।
 • Flubendiamide 48 SC @ ३.३ मिलीलिटर/१६ लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने।
 • Emamectin Benzoate 5 SG @ १० ग्राम /१६ लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
 • फेनभलेरेट २० ईसीको २५० मिलीलीटर वा साइपरमेथ्रिन २०  ईसीको २०० मिलीलीटर वा डेल्टामेथ्रिन २.८ ईसीको ४०० मिलीलीटर कीटनाशकको पोड गठनको सुरुमै प्रति हेक्टर ६२५  लिटर पानीमा मिसाई छर्ने र २ हप्ता पछि दोहोर्याउने ।
 • स्प्रेयिंग साँझको समयमा गर्नुपर्छ ।
dev