किट व्यवस्थापन – कफी

कफीमा लाग्ने रोग र तिनको व्यवस्थापन

सेतो गभारो (White Borer)

 • कफी बगैंचामा छायाँदार बिरुवाको प्रबन्ध मिलाउने |
 • समय समयमा विषादी जस्तै Roger, Metacid आदि १ मि.लि. प्रति लिटर पानीको दरमा स्प्रे गर्ने |
 • किराबाट आक्रमण भएका डाठ तथा हाँगाहरु काटेर जलाइदिनुपर्छ |
 • मोडिएको जरा प्रणाली भएको बिरुवा रोप्नुहुदैन।
 • नर्सरी मुख्य क्षेत्रको नजिक हुनु हुँदैन।
 • गभारोद्वारा प्रभावित बिरुवा नस्ट गर्नुपर्छ।
 • विशेष गरी अण्डा पार्ने अवधिको बखत गभारो संकलन गर्नुहोस् र नष्ट गर्नुहोस्।
 • उडान अवधि भन्दा पहिले नरिवलको भूसी प्रयोग गरेर मुख्य डाँठको बोक्रालाई र बाक्लो प्राथमिक शाखाहरूलाई चिल्लो बनाउनुहोस् जसले गर्दा माउले बोटको खस्रो बोक्रामा अन्डा पार्न पाउदैन।
 • कफी बगैचामा अधिकतम छाया पार्नुहोस्।
 • आवधिक रूपमा सुख्खा शाखाहरूका लागि कफी बगैचा निरीक्षण गर्नुहोस्।
 • यदि प्वाल / मलमूत्र / gummosis पत्ता लागेमा 5-10 मिलीलीटर Dichlorvos 76% EC @ 4 मिलीलीटर / लीटर पानीमा मिलाएर डिस्पोजेबल सिरिंज प्रयोग गरी इंजेक्ट गर्नुहोस् |

रातो गभारो (Red Borer)

 • समय समयमा विषादी जस्तै Roger, Metacid आदि १ मि.लि. प्रति लिटर पानीको दरमा स्प्रे गर्ने |
 • कफी बगैंचामा छायाँदार बिरुवाको प्रबन्ध मिलाउने |
 • किराबाट आक्रमण भएका डाठ तथा हाँगाहरु काटेर जलाइदिनुपर्छ |
 • अरू सेतो गभारोको जस्तै |

कत्ले किरा (Green Scale and Brown Scale)

 • समय समयमा विषादी जस्तै Roger, Metacid, Thiodan आदि १ मि.लि. प्रति लिटर पानीको दरमा स्प्रे गर्ने |
 • किराबाट आक्रमण भएका डाठ तथा हाँगाहरु काटेर जलाइदिनुपर्छ |
 • रोग लागेको भागमा Quinalphos 25 EC १२० मि.लि. २०० लिटर पानीमा मिसाएर २०० लिटर अरू कुनै agricultural wetting agent सँग मिलाएर gator sprayerको प्रयोगले छर्कनुपर्छ |

डाठमा लाग्ने गभारो (Shoot hole Borer)

 • कफी बगैंचामा छायाँदार बिरुवाको प्रबन्ध मिलाउने |
 • किराबाट आक्रमण भएका डाठ तथा हाँगाहरु काटेर जलाइदिनुपर्छ |
 • यदि ठुला हाँगामा किरा लागेको छ वने प्वाल पत्ता लगाएर कपासलाई पेट्रोल, मट्टीतेल वा किटनाशक विशादिमा चोपेर प्वाल भित्र पसी गिलो माटोले प्वाल बन्द गर्ने अथवा सिरिन्जको मद्धतले पेट्रोल वा किटनाशक विषादी भित्र पसाएर प्वाल गिलो माटोले बन्द गर्ने |

मिलि बग (Mealy Bug)

 • समय समयमा विषादी जस्तै Roger, Metacid, Thiodan आदि १ मि.लि. प्रति लिटर पानीको दरमा स्प्रे गर्ने |
 • Dimethoate 30 EC १.२५ लिटर १२५० लिटर पानीमा मिलाएर एक हेक्टरमा छर्नुहोस |

 

dev