किट व्यवस्थापन – भन्टा

भन्टाका किरा र तिनको व्यवस्थापन

भन्टाको फल र काण्डको गवारो (Fruit & Shoot Borer)

 • फलभित्र रहेका बोररहरूको साथ सबै संक्रमित बोटहरु र फलहरू हटाउनुहोस् र नष्ट गर्नुहोस्।
 • नर्सरीमा नायलन नेट अवरोध प्रयोग गर्नुहोस् जसले खेतमा कीरा फैलाउन रोक्छ ।
 • मकैजस्ता वरिपरि पासो बाली रोप्नुहोस् ।
 • सहनशील जातहरू जस्तै Pusa Kranti, ग्रिन लंग, पुसा पर्पल लंग, PBR 129-5, 517, H-128, H-129 प्रयोग गर्ने ।
 • नर पतंगको निगरानीको लागि ल्युसिन पासोको साथ फेरोमोन जाल स्थापना गर्नुहोस्। प्रति जाल ३-४ किरा पर्नुले नियन्त्रण गर्ने संकेत दिन्छ।
 • एकल बाली नअपाउनुहोस् ।
 • Flubendiamide 48 SC @ ३.३ मिलीलिटर/१६ लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने।
 • Emamectin Benzoate 5 SG @ १० ग्राम /१६ लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
 • फेनभलेरेट २० ईसीको २५० मिलीलीटर वा साइपरमेथ्रिन २०  ईसीको २०० मिलीलीटर वा डेल्टामेथ्रिन २.८ ईसीको ४०० मिलीलीटर कीटनाशकको पोड गठनको सुरुमै प्रति हेक्टर ६२५  लिटर पानीमा मिसाई छर्ने र २ हप्ता पछि दोहोर्याउने ।
 • स्प्रेयिंग साँझको समयमा गर्नुपर्छ । 

भन्टाको पात बटार्ने किरा (Brinjal Leaf Folder)

 • भित्र घुमेका पातहरू संकलन गर्नुहोस् र भित्र नष्ट गर्नुहोस् ।
 • कार्बेरिल २ ग्राम / लिटर पानी वा क्लोरपायरिफोस २ मिलीलिटर / लिटर पानीमा मिसाई  स्प्रे गर्नुहोस्।

भन्टाको पात बेर्ने किरा (Brinjal Leaf Webber)

 • बाली सफा राख्ने |
 • भित्र घुमेका पातहरू संकलन गर्नुहोस् र भित्र नष्ट गर्नुहोस् ।
 • कार्बेरिल २ ग्राम / लिटर पानी वा क्लोरपायरिफोस २ मिलीलिटर / लिटर पानीमा मिसाई  स्प्रे गर्नुहोस्।

थोप्ले खपटे (Spotted bettle)

 • खेतबारीको सरसफाई गर्ने |
 • प्रारम्भिक चरणमा कीराहरूसहित संक्रमित पातहरू संकलन गर्ने र नष्ट गर्ने ।
 • किरा देखा पर्ने बित्तिकै १० दिनको अन्तरालमा मालाथियोन ५० ई.सीको ६२५ मिलीलीटर प्रति हेक्टर ३२५ लिटर पानीमा मिसाई छर्कनुहोस् ।
dev