उत्पादन विधि (POP)

खाद्यबाली

धान

मकै

गहुँ

कोदो

जौ

फापर

पुष्पबाली

ट्युबेरोज

गोदावरी

सयपत्री

जर्बेरा

जडीबुटी तथा सुगन्धित बाली

तुलसी

जिंजर ग्रास

फलफुल बाली

रुखकटर

भुइँकटर

नगदे बाली

चिया

अलैची

dev