रोग व्यवस्थापन – नासपाती र अंगुर

नास्पातीका रोगहरु

डडुवा रोग (Fire Blight)

 • संतुलित मल स्तर कायम गर्नुहोस्। नाइट्रोजनको अधिक मात्राको उपयोग नगर्नुहोस्।
 • जाडो महिनाहरूमा काटछाँट गर्नुहोस् ।
 • गर्मीको काँटछाँटले टेन्डर रसीला हागालाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ जुन रोगको लागि बढी संवेदनशील हुन्छ।
 • हिउँदको ब्याक्टेरिया क्यान्करहरूलाई छाँटेर हटाउनुहोस् ।  काटछाँट काट्ने रोग को लागी देखिने संकेत तल ८ देखि १२ इन्च बनाउनुहोस्।
 • प्रारम्भिक खिल र ढिला फूलहरूको बिचको ५  दिनको अन्तरालमा ब्याक्टेरिसाइडहरू लागू गर्नुहोस्।
 • बगैचामा ब्याक्टेरिसाइडल स्प्रे पुन: लागू गर्नुहोस् यदि यो असिनाबाट बिग्रेको छ वा लगाएपछि तुरुन्तै भारी वर्षा भयो भने।

फल कुहिने रोग (Black Rot & Bitter Rot)

 • सरसफाइ नियन्त्रणको एक बढी महत्त्वपूर्ण साधन हो।
 • सबै मृत टहनियाँ (Twigs),  अंगहरू, र सडिएको फलहरू हटाउनुहोस्।
 • फल वसन्तमा विस्तार गर्न सुरु भएको बेलामा Dithane M-45 को ०.२५% वा Bordeaux मिश्रण वा Copper Oxychloride 50 WP को ०.३% २-३ पटक स्प्रे गर्नुपर्दछ ।

 डडुवा थोप्ले रोग (Leaf Blight & Spot)

 • ढुसीनाशकहरू Dithane M-45 को ०.२५% वा Bordeaux मिश्रण वा Copper Oxychloride 50 WP को ०.३% पूर्ण पात विकासमा लागू गर्नुपर्दछ र दुई हप्ता अन्तरालमा चार स्प्रेका लागि जारी राख्नुपर्दछ।

आरुका रोगहरु

पात बटारिने रोग (Peach Leaf Curl)

 • संक्रमित हागाहरू हटाउनुहोस् र जलाउनुहोस्।
 • बोर्दो मिश्रण १% वा ०.१% कार्बेन्डाजिमको साथ बोटबिरुवाहरू स्प्रे गर्नुहोस्।
 • फसल काट्नु अघि २० दिन मान्कोजेब ०.२५% स्प्रे गर्नुहोस्।

धुले ढुसी रोग (Powdery Mildew)

 • रोगको गम्भीर अवस्थामा, वेटेबल सल्फर ०.२५% वा चिनोमेथियनेट ०.१% वा डाइनोक्याप ०.०५% स्प्रे गर्नुहोस् ।
 • रोग लागेका डाठहरु काटछाट गरि हटाउने |
 • काटछाटपछी Copper Oxychloride 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा हाली छर्कने |
 • Bordeaux paste को लेपले काटिएको सतहमा लेपिदिने |

 

अंगुरका रोगहरु

सिते ढुसी रोग (Downy Mildew)

 • रोगी बिरुवा तुरुन्त उखेलेर फाली बढी फैलन बाट बचाउने |
 • बोर्डो मिश्रण १% वा मेटालाक्सिल + मानकोजेब ०.४% स्प्रे गर्नुहोस्।

 

धुले ढुशी रोग (Powdery Mildew)

 • रोगको गम्भीर अवस्थामा, वेटेबल सल्फर ०.२५% वा चिनोमेथियनेट ०.१% वा डाइनोक्याप ०.०५% स्प्रे गर्नुहोस् ।
 • रोग लागेका डाठहरु काटछाट गरि हटाउने |
 • काटछाटपछी Copper Oxychloride 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा हाली छर्कने |
 • Bordeaux paste को लेपले काटिएको सतहमा लेपिदिने |

चरिनयन थोप्ले रोग (Bird Eye Spot or Anthracnose)

 • संक्रमित टहनियाँ(Twig or Vine) हटाउनुहोस् ।
 • रोगग्रस्त अवस्थामा कपर अक्सीक्लोराइड ०.२% वा मन्कोजेब ०.२५% स्प्रे गर्नु पर्छ।

 

 

dev