रोग व्यवस्थापन – मेवा र भुइँ कटहर

मेवाको रोगहरु

फेद जरा कुहीने रोग (Foot & Root Rot)

 • पानीको राम्रो निकाशको व्यवस्था गर्नुपर्दछ |
 • फेदमा Bordeaux Paste लगाइदिने वा बोट नेरको माटो हटाइ १ % कमे-बोर्ड़ो मिश्रण (Lime-Bordeaux Mixture) वा ०.२% Blitox-50 ले जरा/फेद भिजाउने |

 

फल कुहिने रोग (Fruit Rot )

 • यो रोग लागेको बोटमा ५ केजी निलो तुथो, ५ केजी कपडा धुने सोडा ४५० लिटर पानीमा मिलाई प्रति हेक्टर स्प्रे गर्नुपर्छ |

 

पात गुजमुजिने रोग (Papaya Leaf Curl)

 • रोग लागेका बिरुवाहरुलाई उखेल्ने ।
 • मेवाको नजिक टमाटर, सुर्तिजन्य बाली नलगाउने ।
 • भेक्टर नियन्त्रण गर्न सिस्टेमिक कीटनाशक विषादीको साथ स्प्रे गर्ने |

भुइँकटरका रोगहरु

पात तथा फल कुहिने रोग (Leaf & Fruit Rot)

 • यो रोगको लागि ०.३% Dithane Z-78 मा रोप्ने सामग्री डुबाएर वा पातहरूमा छरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
 • तामाको फंगीसाइड अनानासमा प्रयोग गर्नु हुँदैन किनकि त्यसले पातमा डडुवा लाग्छ ।
 • रोगग्रस्त बोटबिरुवाहरू नष्ट गर्नुपर्नेछ र प्रसारको लागि छाउराहरु कहिले पनि संक्रमित क्षेत्रबाट जम्मा गर्नु हुँदैन।

हार्ट क्राउन कुहिने रोग (Heart Rot & Crown Rot)

 • रोपणको लागि संक्रमित क्षेत्रबाट सकरहरू लिनुहुदैन ।
 • गहिरो रोपण र उठेको बेडको प्रयोग गर्नुहोस्, निकासको सुधार गर्नुहोस्।
 • बोर्दो मिश्रण १% वा कपर अक्सीक्लोराइड ०.५५% सकर लगाउन अघि डुभाउनको लागि र माटो भिजाउन प्रयोग गर्नुहोस् ।
dev