रोग व्यवस्थापन – भिंडी

भिंडीका रोगहरु

भिंडी पहेलो नशा मोजाइक भाइरस (Okra Yellow Vein Mosaic Virus)

  • रोग निरोधक जातहरु जस्तै प्रभानी क्रान्ति, हिसार उन्नति, पन्जाब पद्मिनी, पन्जाब ८ र CO-3 को प्रयोग गर्ने |
  • यो मोजाइक भाइरस सेतो झिडाले सार्ने हुदा यसको नियन्त्रणको लागि पहेलो टासीने पासो खेतमा प्रयोग गर्नुहोस् |
  • यो किरा नियन्त्रणको लागि Dimethoate 30 EC @ १ मिलिलिटर/लिटर पानीका दरले छर्नुहोस |

 

जरामा गाठो पर्ने रोग (Root Knot Nematode)

  • अन्नबालीसंग घुम्ती बाली लगाउने |
  • खेतको रोगि बोट उचितसंग नष्ट गर्ने |
  • खेतको खनजोत गहिरोसंग गर्ने |
  • मुख्य बालीसंग सूर्यमुखी, सयपत्री जस्ता फुलको बोटहरु रोप्ने |
  • निम अथवा तोरीको पिना २५० केजी/हेक्टर प्रयोग गर्ने |
  • Diazomat (Fumigant ढुशीनाशक) ३ ग्राम/वर्ग मिटरको दरले प्रयोग गर्ने |
dev