रोग व्यवस्थापन – आँप

आँपका रोगहरु:

 • आपको कोत्रे रोग (Anthracnose)

 • यो रोगको लक्षण देखापर्ना साथ १% (१० ग्राम/लिटर पानी) को Bordeaux मिश्रण वा ०.३ % को Blitox-50 वा ०.१ % को Bavistin तथा Benlate भन्ने ढुशीनाशक विषादी माघ, चैत्र र अशोज महिनामा गरि ३ पटक स्प्रे गरिदिनुपर्छ |
 • फल फक्रनुअघि गण्डक भएको ढुशीनाशक Dinocap 48 EC वा Carbendazim 50 WP ०.१ % ले एक पटक पूर्ण फुल फक्रिसकेपछी र १०-१२ दिनको फरकमा २-३ पटक छर्ने |
 • रोग लागेको बालीका अवशेषहरु बटुलेर नष्ट गर्ने |
 • आप टिपेपछी २४ घण्टाभित्रमा तातो पानी उपचार (५०-५५ डिग्री सेल्सियस) बिधि ५ मिनेटसम्म भण्डारण गर्नुभन्दा अघि अपनाउनु पर्छ |

 

 • धुले ढुशी रोग (Powdery Mildew)

 • बगैचा सफा राख्न रोग लागेको पातहरु र झारहरु नष्ट गर्ने |
 • Dinocap 48 % EC (काराथेन) ०.५ देखि १ मिलिलिटर/लिटर पानीमा मिसाई फुल फुल्ने बेलामा पातहरु राम्ररी भिज्ने गरि छर्कने |
 • Tridemorph १ ग्राम/लिटर पानि वा Wettable Sulphur 80% WP २.५ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई छर्कने |

 

 • रातो सिन्दुरे रोग (Red Rust of Mango/Litchi)

 • बाक्लो गरि रुख नरोप्ने |
 • ०.२ % Copper oxychloride (Blitox 50) मनसुन सुरुहुनु भन्दा अगाडी दुवै तिर पात भिज्ने गरि छर्ने |
 • Bordeaux मिश्रण वा Lime Sulphur १-२% (१०-२० ग्राम/लिटर पानीमा) छर्ने |

 

 • आपको कुरूप रोग (Mango Malformation)

 • रोगमुक्त बिरुवाको प्रयोग गर्ने |
 • रोग लागेका हागाहरु रोग भएको स्थानबाट १५-२० सेमी तलबाट काटेर नस्ट गर्ने र Carbendazim ०.१% वा Captafol ०.२ % स्प्रे गर्ने |
 • Carbendazim को नियमित स्प्रे गर्नाले रोगको नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नेछ |
 • यो रोग हर्मनको असंतुलाको कारणले लाग्ने हुदा १००-२०० ppm(१००-२०० मिलिग्राम/लिटर पानीमा) NAA अशोज कार्तिक महिनामा छर्ने |

 

 • फल टुप्पो कालो हुने रोग (Black Tip of Mango)

 • इट्टाभट्टाबाट आउने धुवाको असरले यो रोग लाग्ने हुदा बगैचा कम्तिमा २१२ मिटर यस्ता भट्टाबाट टाढा हुन जरुरि छ |
 • यो रोग बिसेष गरि बोरन बन्ने सुक्ष्मतत्वको कमीले हुनेहुदा फल लागेपछि १ केजी Borax १०० लिटर पानीमा मिलाई छर्नुपर्छ |

 

 • कालो पत्रे रोग (Sooty Mold)

 • यो रोग मिलि बग र लाही किराको कारणले हुने हुदा Thiodane वा Metacid जस्ता विषादी १ मिलिलिटर/लिटर पानीको दरमा घोल बनाइ स्पी गर्नाले किराहरुको नियन्त्रण भै यो रोग लाग्न पाउदैन |
dev