रोग व्यवस्थापन – किवी र अनार

किवीका रोगहरु

फेद तथा जरा कुहिने रोगहरु

 • रोग सहन सक्ने जातका रुटस्टकमा कलमी गरेको बिरुवा प्रयोग गर्ने |
 • चिमत्याइलो माटो भएको र पानि जम्ने ठाउमा बिरुवा नलगाउने |
 • बगैचामा काटछाट गर्दा जरामा चोटपटक लाग्न नदिने |
 • यदि भर्खरै रोग देखिएमा रोगि जरा हटाइ सो ठाउमा बोर्ड़ो पेस्ट लगाउने |
 • बिरुवाको तलको ६०-१०० सेमी काण्डको भागमा बर्षको एकपटक बोर्ड़ो पेस्ट लगाउने |

 

खराने रोग (Powdery Mildew)

 • रोगि हागालाई काटछाट गर्ने बेलामा काटेर जलाइदिनुपर्छ |
 •  दोश्रो पालुवा लगाउने बेलामा Karathane (Dinocap) प्रति १० लिटर पानीमा ५-१० मिलिलिटर मिसाएर छर्ने अथवा Bavistin २ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाएर १० दिनको अन्तरालमा २-३ पटक छर्ने |
 • Bordeaux paste को लेपले काटिएको सतहमा लेपिदिने |

अनारका रोगहरु

 • फलको थोप्ले रोग (Alternaria & Cercospora Fruit Spot)
 •  सबै प्रभावित फलहरू संकलन र नष्ट गर्नु पर्छ।
 •   मानकोजेब ०.२५% (२.५ ग्राम/लिटर पानीमा) मिसाई स्प्रे गर्दा प्रभावकारी रोग नियन्त्रण हुन्छ।

पात डडुवा (Leaf Blight)

·        रोगी पात, हागा संकलन गरेर नष्ट गर्ने, बगैचामा नियमित काटछाट गर्ने |

·        १५ दिनको अन्तरालमा मानकोजेब ०.२५% स्प्रे गर्दा रोगको राम्रो नियन्त्रण हुन्छ।

dev