रोग व्यवस्थापन – अम्बा र आरू

अम्बाका रोगहरु

सिन्दुरे रोग (Guava Rust)

  • बाक्लो गरि रुख नरोप्ने |
  • ०.२ % Copper oxychloride (Blitox 50) मनसुन सुरुहुनु भन्दा अगाडी दुवै तिर पात भिज्ने गरि छर्ने |
  • Bordeaux मिश्रण वा Lime Sulphur १-२% (१०-२० ग्राम/लिटर पानीमा) छर्ने |

 

थोप्ले रोग (Algal leaf Spot)

  • Copper oxychloride ०.२५% (२.५ ग्राम/लिटर पानीमा) मिसाई छर्ने |
  • किरा, कीटाणु र अन्य किराको ब्यवस्थापन गर्दा रूखको निरोधक क्षमता बढ्छ र यस रोगको प्रति संवेदनशीलता कम हुन्छ ।

 

कोत्रे रोग (Guava Anthracnose)

  • Mancozeb ०.२५% (२.५ ग्राम/लिटर पानीमा) मिसाई छर्ने |

आरुका रोगहरु

·        पात बटारिने रोग (Peach Leaf Curl)

·        संक्रमित हागाहरू हटाउनुहोस् र जलाउनुहोस्।

·        बोर्दो मिश्रण १% वा ०.१% कार्बेन्डाजिमको साथ बोटबिरुवाहरू स्प्रे गर्नुहोस्।

·        फसल काट्नु अघि २० दिन मान्कोजेब ०.२५% स्प्रे गर्नुहोस्।

 ·        धुले ढुसी रोग (Powdery Mildew)

  • रोगको गम्भीर अवस्थामा, वेटेबल सल्फर ०.२५% वा चिनोमेथियनेट ०.१% वा डाइनोक्याप ०.०५% स्प्रे गर्नुहोस् ।
  • रोग लागेका डाठहरु काटछाट गरि हटाउने |
  • काटछाटपछी Copper Oxychloride 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा हाली छर्कने |
  • Bordeaux paste को लेपले काटिएको सतहमा लेपिदिने |
dev