रोग व्यवस्थापन – अदुवा

अदुवाका रोगको व्यवस्थापन

१.     गानो कुहिने रोग (Ginger Rhizome Rot)

·        बीउ राइजोमको उपचार मन्कोजेब ०.३% को साथ भण्डारण हुनुभन्दा ३० मिनेट अघिसम्म र फेरि रोपण गर्नु अघि गर्नाले रोगको समस्यालाई घटाउँछ।

·        राम्रोसँग निकासी गरिएको माटोको छनौट आवश्यक छ किनकि पानी जम्नाले बोटलाई संक्रमण हुनसक्दछ ।

·        बीज राइजोमहरू रोगमुक्त बगैंचाबाट छान्नुपर्नेछ, किनकि यो रोग बीउले पनि बोक्छ।

·        एक पटक यो रोग खेतमा अवस्थित भएपछि, प्रभावित क्लम्पहरू हटाउने र प्रभावित  वरपरको बेडलाई Mancozeb ०.३% ले भिजाएर रोगको फैलावट जाँच गर्दछ।

 २.     ओईलाउने रोग (Bacterial Wilt)

·         नरम सडको(soft Rot) व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको बिधिहरु ब्याक्टेरियाको लागि पनि अपनाउनुपर्नेछ ।

·         बीउ गानालाई ३० मिनेट सम्म स्ट्रेप्टोसाइक्लिन २०० पीपीएम र रोप्नु अघि छायाँमा  सुकाएर उपचार गर्न सकिन्छ ।

·         एक पटक खेतमा यो रोग देखापर्‍यो भने सबै बेडहरु Bordeaux मिश्रण १% वा कप्पर अक्सीक्लोराइड ०.२% ले भिजाउनुपर्दछ ।

 ३.       थोप्ले रोग (Leaf Spot)

·        यो रोग कप्पर अक्सीक्लोराइड ०.२५% वा मन्कोजेब ०.२% स्प्रे गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

dev