रोग व्यवस्थापन – गोबी समुहका बाली

फुलगोबी समुहका बालीका रोगहरु

अल्टरनेरिया थोप्ले रोग (Aleternaria Leaf Spot)

·        खेतबारी सफा राख्न रोग लागेको पातहरु र झारपातहरू बटुलेर जलाउने |

·        स्वस्थ बिउ तथा बेर्नाहरु रोप्ने |

·        रोगको प्रकोप अत्याधिक भएमा Mancozeb 75 WP २ ग्राम वा carbendazim 50 WP १ ग्राम वा Copper Oxychloride 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीका दरले मिसाई छर्ने |

डाठ कुहिने रोग (Sclerotinia Rot)

·        रोग मुक्त चेत्रको बिउ प्रयोग गर्ने |

·        रोगि बोटहरुको डाठ बटुलेर जलाउने |

·        ३हप्ता देखि १ महिनासम्म रोगग्रस्त खेतमा बाली लगाउनुअघि पानि जमाउने |

·        धानसंग घुम्ती बाली लगाउने |

·        जमिन तयार गर्दा गहिरोसंग खनजोत गर्ने |

नशा कालो भइ कुहिने (Black Rot)

·        रोग नलागेको चेत्रको स्वस्थ बिउ मात्र प्रयोग गर्ने |

·        रोगि बोट बिरुवा हटाइ नष्ट गर्ने |

·        क्रुसीफेरी परिवार बाहेक अन्य बालीसंग घुम्ती बाली लगाउने |

शिते ढुसी रोग (Downy Mildew)

·        बिउलाई Carbendazim 50 WP ले उपचार गरेर मात्र ब्याड राख्ने |

·        ब्याड राख्दा धेरै बाक्लो नराख्ने, रोगि पातहरु र झारहरू बटुलेर नाश गर्ने |

·        धेरै रोग लागेको खेतमा घुम्ती बाली लगाउने |

·        Mancozeb 75 WP वा Copper Oxychloride 50 WP ढुशीनाशक विषादी २-३ ग्राम/लिटर छर्ने |

गदाजस्तो जरा हुने (Club Root)

·        घुम्ती बाली लगाउने | ३-४ वर्षमा मात्र फुलगोबी वर्गका तरकारी लगाउने |

·        रोगि बोट जलाइदिने वा गाडीदिने |

·        यो रोग अम्लिय माटोमा धेरै छिटो फैलिने भएकोले चुन प्रयोग गरि माटोको pH ७.२ भन्दा बढी बनाउने |

·        जीवाणुरहित नर्सरीमा बेर्ना हुर्काउने |

·        Flusulphmide 0.3 % WP १०-१५ केजी/रोपनी वा ३ ग्राम/बोट | नर्सरी ब्याडमा ३ केजी प्रति १० घन मिटर |

बेर्ना कुहिने रोग (Damping off )

·        बिउछर्नु अगाडी तयार नर्सरी ब्याडलाइ पानीले भिजाई २५-३० दिनसम्म हावा नछिर्ने गरि सेतो प्लास्टिकले छोप्नुपर्छ र प्लास्टिक हटाएको ४ दिनपछी मात्र बिउ छर्नुपर्छ |

·        उठेको बीज ओछ्यान प्रयोग गर्नुहोस्।

·        राम्रो ड्रेनेजको लागि हलुका, तर लगातार सिंचाई प्रदान गर्नुहोस्।

·        बेर्ना सार्ने बेलामा सम्पूर्ण बेर्नालाई Carbendazim 50 WP २ ग्राम/लिटर पानीमा बनाएको घोलमा १०-१५ मिनेट जरा डुबाउने र सार्ने |

·        कप्पर अक्सीक्लोराइड ०.२% वा Bordeaux मिश्रण १% का साथ माटोमा मिसाउनुहोस् ।

·        ट्राईकोडर्मा (४ ग्राम / किलोग्राम बीज) वा Thiram (३ ग्राम / केजी बीज) को बीज उपचार एक मात्र रोकथाम उपाय हो जुन पूर्व उद्भव कुहिने रोग रोक्नको लागि हो।

·        ०.२% Metalaxyl स्प्रे गर्नुहोस् बादलयुक्त मौसम भएको समयमा।

टर्निप मोजाइक भाइरस (Turnip Mosaic Virus)

  • रोगी बोट देखापर्ना साथ उखेली जलाउने |
  • रोग सार्ने लाही किरा नष्ट गर्ने |
  • रातो जातको रायोमा यो रोग कम लाग्दछ |

 

  • सेतो सिन्दुरे रोग (White Rust of Crucifer)

·       मन्कोजेब ०.२५% (२.५ ग्राम/लिटर पानी) को साथ नियमित स्प्रेले रोग नियन्त्रण गर्दछ ।

dev