रोग व्यवस्थापन – धनियाँ

धनिया बालीका रोगहरु ·

ओईलाउने रोग (Wilt)

  • कार्बेन्डिजिम @ २ ग्राम / किलोग्राम बीजको दरले बिउ उपचार गर्ने |
  • स्यूडोमोनस फ्लुरोसेन्स @ १० ग्राम / किलोग्राम बीजको दरले बीज उपचार गर्ने |
  • कार्बेन्डाजिम ०.१% वा कप्पर अक्सीक्लोराइड ०.२५% को साथ माटो उपचार गर्ने ।

काण्डमा गाठा पर्ने रोग (Stem Gall)

  • रोग नियन्त्रण गर्न रोप्ने बीज ४ ग्राम थिरम र २ ग्राम बेभिस्टिन/ केजी बिउको दरले उपचार गरेपछि मात्र लगाउन सकिन्छ।
  • कार्बेन्डाजिमको ०.१% घोलको स्प्रे गर्नुहोस् जब लक्षण देखा पर्न थाल्छ र रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म २० दिनको अन्तरालमा स्प्रेइंग दोहोर्याउनुहोस्।
dev