रोग व्यवस्थापन – कफी

कफीका रोगहरु

 • सिन्दुरे रोग (Coffee Rust)

 • १:१:२०० को भागमा बनाएको Bordeaux Mixture कफीको फुल खेल्नुभन्दा अगाडी फाल्गुन महिनामा र बैशाख-जेठ महिनामा बोटमा एकनाशसंग स्प्रे गर्नुपर्छ |

 

 • पात कुहिने रोग (Black Rot)

 • यो रोगले आक्रमण गरेका पात, हागा तथा दानाहरु हटाइदिनुपर्दछ |
 • छायादार बिरुवाको राम्रो प्रबन्ध मिलाईराख्नुपर्छ |
 • १:१:२०० को भागमा बनाएको Bordeaux Mixture कफीको फुल खेल्नुभन्दा अगाडी फाल्गुन महिनामा र बैशाख-जेठ महिनामा बोटमा एकनाशसंग स्प्रे गर्नुपर्छ |

 

 • डडुवा रोग (Brown Blight)

 • छायादार बिरुवाको राम्रो प्रबन्ध मिलाईराख्नुपर्छ |
 • १:१:२०० को भागमा बनाएको Bordeaux Mixture कफीको फुल खेल्नुभन्दा अगाडी फाल्गुन महिनामा र बैशाख-जेठ महिनामा बोटमा एकनाशसंग स्प्रे गर्नुपर्छ |

 

 • जरा कुहिने रोग (Brown Root/Collar Rot)

 • यो रोग लागेको बोटलाई वरीपरि १ फिटको फरकमा २ फिटको गहिरो खाडल खानी बोटलाई नै अलग गराउन पर्दछ |
 • रोगले आक्रमण गरेको बोटलाई जरैदेखि उखेलेर जलाइदिनुपर्छ |
 • यसको योग लागेको ठाउमा १/२ केजी कृषि चुन छरी करिब ६ महिनासम्म कफीको बिरुवा सार्नुहुन्न |
dev