रोग व्यवस्थापन – अलैंची

अलैचीका रोग

जरा तथा पाना कुहिने रोग (Clump Rot)

 • बिरुवा लगाउनु अगाबै बिरुवालाई ढुशीनाशक विषादीजस्तै Blitox-50 अथवा Benlate २ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई बनाएको झोलमा बेर्ना ५-१० मिनेट चोपेर मात्र रोप्नुपर्छ |
 • गोडमेल, बगान सरसफाई गर्दा बिरुवालाई चोटपटक नलगाउने र रोग लागेको बिरुवा देखिएमा निकालि खाल्डोमा पुर्ने |
 • पानी जम्न नदिने | केहि गरि रोग देखिएमा Blitox-50 अथवा Benlate २ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई बनाएको झोल वा १% को Bordeaux मिश्रण छर्की उपचार गर्ने |

 

 • पात कुहिने रोग (Leaf Rot)

 • रोग बढ्दै गएमा सुरुको अवस्थामा Bavistin वा Dithane M-45 वा ५% को Bordeaux मिश्रण १२-१५ दिनको फरकमा वर्षा सुरु हुन अगावै आवश्यकता अनुसार छर्ने |

 

 • फुर्के भाइरस रोग (Stunty Mosaic Virus)

 • रोग नलाग्ने, कम लाग्ने वा सहन सक्ने जातहरु मात्र प्रयोग गर्ने |
 • बिउबाट तयार पारिएको बिरुवा मात्र लगाउने |
 • रोग फैलाउने लाही किरा नियन्त्रण गर्न Roger, Metasystox वा Dimecron आदिको प्रयोग गर्ने (२ मिलिलिटर/लिटर पानीमा) |
 • रोग लागेको बगैचाबाट बिरुवा प्रसारणमा रोक लगाउने |
 • रोगि बिरुवा झ्यांग आदि निकाली तुरुन्तै जलाइदिने वा गहिरो गरि गाडिदिने |
 • रोग ज्यादा लागेमा रोगि बिरुवा पुरै हटाइ १ वर्षसम्म बगान खालि रहन दिई अर्को वर्ष मात्र बिउबाट उमारेको स्वस्थ सारेर बगानको सुरुवात गर्नुपर्छ |

 

 • छिर्के भाइरस रोग (Streak Mosaic Virus)

 • रोग नलाग्ने, कम लाग्ने वा सहन सक्ने जातहरु मात्र प्रयोग गर्ने |
 • बिउबाट तयार पारिएको बिरुवा मात्र लगाउने |
 • रोग फैलाउने लाही किरा नियन्त्रण गर्न Roger, Metasystox वा Dimecron आदिको प्रयोग गर्ने (२ मिलिलिटर/लिटर पानीमा) |
 • रोग लागेको बगैचाबाट बिरुवा प्रसारणमा रोक लगाउने |
 • रोगि बिरुवा झ्यांग आदि निकाली तुरुन्तै जलाइदिने वा गहिरो गरि गाडिदिने |
 • रोग ज्यादा लागेमा रोगि बिरुवा पुरै हटाइ १ वर्षसम्म बगान खालि रहन दिई अर्को वर्ष मात्र बिउबाट उमारेको स्वस्थ सारेर बगानको सुरुवात गर्नुपर्छ |
dev