रोग व्यवस्थापन – गानो बाली

बल्बस बालीका रोगहरु

फेद कुहिने रोग (Basal Rot of Onion)

·        उत्पादकहरूले बालीनाली परिक्रमण अनुसरण गर्नुपर्छ र फसल कटाई बल्ब भण्डारण घाटा कम गर्न पूर्ण रूपले उपचार गर्नु पर्छ।

·        प्याजहरू माटोमा कम तामाको स्तरको लागि धेरै संवेदनशील हुन्छन्।

·        बाली उत्पादन र रोगको संवेदनशीलता अनुकूलन गर्नका लागि थप माटोको तामाको उर्वरताको आवश्यकता हुन सक्छ विशेष गरी घाँसे र बलौटे माटोमा।

·        कपर अक्सीक्लोराइड ०.२५% को साथ माटो भिजाउने ।

 

डडुवा (Leaf Blight)

·        क्याप्टान/थिरम ०.२५% को साथ बल्ब उपचार गर्ने ।

·        Maneb वा मानकोजेब वा क्लोरोथालोनिलको स्प्रेइ।

·        Fungicide प्रत्येक ५-७ दिन रोग नियन्त्रणको लागी लागू गर्न सकिन्छ।

जरा कुहिने रोग (Root Rot)

·        थिरम वा क्याप्टन @ ४ ग्राम/केजी बल्ब को साथ बीज उपचार गर्ने ।

·        बल्बहरू थिराम घोल ०.५५% (५.५ ग्राम/लिटर पानीमा) डुबाउन सकिन्छ।

·        टुसा पलाए पछि, पङ्क्तिमा बोट बिरुवाको जरा क्षेत्र भिज्ने गरि कपर अक्सीक्लोराइड ०.२५% को प्रयोग गर्नुपर्छ ।

dev