रोग व्यवस्थापन – केरा

केरामा लाग्ने रोग

केराको बोट ओईलाउने रोग (Panama Wilt, Moko wilt)

 • रोग लागेको बोट वा बिरुवा उखेल्ने र अनिवार्य रुपमा हटाउने |
 • रोग लागेको छेत्रमा कम्तिमा ३ वर्ष सम्म केरा नलाउने |
 • नया बिरुवा सार्नको लागि रोग नलाएको छेत्रबाट लाउने |
 • रोगनाशक विषादी Bavistin १ लिटर पानीमा १-२ ग्राम मिसाएर छर्ने |

 

केराको सीगाटोका रोग (Yellow & Black Sigatoka Disease)

 • खेतमा राम्रो पानीको निकाशा, झारपातको नियन्त्रण गर्ने र चोर छाउरा (Suckers) हटाउने |
 • बाक्लो गरि नरोप्ने |
 • आलशको तेल छर्दा रोग कम लाग्ने गर्छ |
 • रोग लाग्न नदिनको लागि Mancozeb ०.२% (२ ग्राम/लिटर पानीमा) मिसाएर छर्ने |
 • रोग लागेको खण्डमा ०.३% Mancozeb, ०.०५%(०.५ ग्राम/लिटर पानीमा) Propiconazole वा Tebuconazole पालैसंग१५ दिनको अन्तरमा हाल्ने |

 

केराको कोत्रे रोग (Banana Anthracnose)

 • फल लाग्ने काम पुरा भैसकेपछि केराको घरीमा १% को Bordeaux मिश्रण छरेर यो रोगलाई नियन्त्रण गरिन्छ र अर्को पटक १५दिन-१ महिनापछी फेरी छर्ने |

 

केराको टुप्पोमा झुप्पा हुने रोग (Banana Bunchy Top)

 • खेतबारी सफा र स्वच्छ राख्ने |
 • लाही किरा देखा परेमा यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ |
 • लाही किराको नियन्त्रणको लागि Dimethoate 30 EC १ मिलिलिटर/लिटर पानीमा मिसाई पातको सबै भागमा पर्ने गरि छर्न सकिन्छ |
 • रोग लागेको छेत्रबाट बिरुवा ल्याउनु हुदैन |
 • रोगनाशक विषादी Dithane-M 45 धुलो ३ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई छर्नुपर्छ |
dev