रोग व्यवस्थापन – स्याउ

स्याउका रोगहरु

क्राउनको गाठो रोग (Crown Gall)

 • रोगग्रस्त छेत्रमा नया बिरुवा नलाउने |
 • रोग देखापरेका बिरुवाहरु नष्ट गर्ने |
 • काटछाट गर्दा घाउचोट नलाग्ने गरि काम गर्ने | लागेमा Bordeaux मिश्रण लगाउने |
 • बिरुवा लगाएको ठाउमा पानी जम्न नदिने |

 

दाद रोग (Apple Scab)

 • बोटमा पात झर्ने बेलामा युरियाको घोल बोटमा छर्कने |
 • Ziram, Carbendazim र Mancozeb जस्ता ढुशीनाशक प्रयोग गर्ने |
 • Ziram 27 SC को ०.२५% वा Dithane M-45 को ०.२५% वा Bordeaux मिश्रण वा Copper Oxychloride 50 WP को ०.३% फूलका कोपिलाका झुप्पहरु हरियो बनेका अवस्थामा फुलफुल्न अगाडी र फुलको पातहरु झरेपछि फलको चिचिलो अवस्थासम्म १०-१२ दिनको फरकमा स्प्रे गर्ने |

 

धुले ढुशी/खराने रोग (Powdery Mildew)

 • रोग लागेका डाठहरु काटछाट गरि हटाउने |
 • काटछाटपछी Copper Oxychloride 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा हाली छर्कने |
 • Bordeaux paste को लेपले काटिएको सतहमा लेपिदिने |

 

बोक्रा खुइलिने रोग (Papery Bark)

 • धेरै रोग लागेर बोट नै सुक्न थालेमा बोटलाई नै नष्ट गर्ने |
 • हागामा रोग लागेको देखियो भने तुरुन्तै Bordeaux paste वा अन्य तामयुक्त विषादीको पेस्ट बनाइ रोग लागेको भागमा लगाउने |
 • रोग लागेको हागा सुकीसको भए काटिदिने र काटेको भागमा तामायुक्त विषादी लगाउने |

 

गुलाबी रोग (Pink Disease)

 • हिउदमा रोग लागेका भागहरु काटछाट गरि हटाउने |
 • काटछाटपछी Copper Oxychloride 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा हाली छर्कने |
 • Bordeaux paste को लेपले काटिएको सतहमा लेपिदिने |

 

dev