Shailendra Falful

शैलेन्द्र फलफुल नर्सरी: रौतहट नेपाल नेपालमा फलफुल बिरुवा उत्पादन गर्ने थुप्रै नर्सरीमध्ये सदाबहार (उष्ण तथा सम शितोष्ण) फलफुलका विभिन्न जातहरु उत्पादन गर्ने परिचित फलफुल नर्सरी शैलेन्द्र फलफुल नर्सरी हो | यो नर्सरी बि.स. २०७७ सालदेखि संचालनमा आएर नेपालका लागि सिफारिस फलफुलका जातमध्ये धेरै जातहरुको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको छ | रौतहटको कटहरिया नगरपालिका ३ बिर्तीप्रस्टोकामा

read more
dev