कोषे, जरा, गानो तथा साग तरकारीबालीका सिफारिस जातहरु, पाक्ने अवधि उत्पादकत्व र सिफारिस छेत्रहरु

सिफारिस बालीको जातको प्रयोग नगरेको खण्डमा निम्न समस्या आउन सक्दछन |

१. न्युन उत्पादन

Advertisements

२. फल नलाग्ने समस्या

३. क्षेतिपूर्ति नपाउने

४. अनुदानको रकम भुक्तानी नहुने

५. आर्थिक नोक्सान

तसर्थ जातको छनोट तथा खरिद गर्दा नेपालमा सुचिकृत जातको पात्र प्रयोग गर्नु जरुरि छ | नेपालमा उपलब्ध जातहरु हामीले समावेश गरेका छौ |

कोषे तरकारी बालीका प्रमुख सिफारिस जातहरु

  • तनेबोडी

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
खुमल तने ६०-७० ४.५ तराई र मध्यपहाड
सर्लाही तने ५०-६० ७.० तराई र मध्यपहाड
चन्द्रा ०४१ (पंजीकरण मात्र) OP ४८ ३३ तराई र मध्यपहाड
कर्मा स्टिकलेस ((पंजीकरण मात्र) ४५ १५ तराई र मध्यपहाड
एनओ ३२४ (पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ४.६ तराई र मध्यपहाड र उच्च पहाड
सिला-४६४ (पंजीकरण मात्र) ३५-४० तराई र मध्यपहाड

 

  • घिउ सिमि

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
तिशुली सिमि ७०-७५ १४ तराई र मध्य पहाड
झांगे सिमि ५०-५५ तराई र मध्य पहाड
मन्दिर (पंजीकरण मात्र) OP ४६ १२ तराई र मध्य पहाड
  • केराउ

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
सर्लाही अर्केल ६०-६५ ५-७ तराई मध्यपहाड र उच्च पहाड
न्यु लाइन ८५-९० ६-८ तराइ र मध्य पहाड
सिकिम्मे २५-३० तराई मध्य र उच्च पहाड

 

जरा बालीका जातहरु

  • मुला

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
मिनोअर्ली ४०-४५ २६ तराई पहाड र उच्च पहाडको सिंचित भुमि
व्हाइट नेक ६०-६५ ३५ मध्यपहाड
प्युठाने रातो ७०-८० ४३ मध्यपहाड
चालिस दिने ३५-४५ २८ तराई र मध्यपहाड
तोकिनासे (पंजीकरण मात्र ) ५२-६० ३१ ११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्यपहाड
धनकुटे (पंजीकरण मात्र ) ५५-६० ४२ ११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्यपहाड
अल सिजन व्हाइट (पंजीकरण मात्र ) ६०-६५ २०-३० तराई पहाड र उच्च पहाड
मिनो अर्ली लंग व्हाइट (पंजीकरण मात्र ) ५५-६० २०-३० तराई पहाड र उच्च पहाड
वाई आर व्हाइट स्प्रिंग F1 (पंजीकरण मात्र ) ६०-६५ ४०-८० तराई र पहाड
१० मिनोअरली लङ् व्हाइट F1(पंजीकरण मात्र ) ५५-६० ४०-६० तराई र पहाड
११ एनी सिजन (पंजीकरण मात्र ) ७० ४०-६० तराई र पहाड
१२ गरिन बो F1 (पंजीकरण मात्र ) ६५ ४०-६० तराई र पहाड
१३ ट्रपिकल क्रस F1 (पंजीकरण मात्र ) ४०-४५ ४०-६० तराई र पहाड
१४ ग्रिन नेक OP  (पंजीकरण मात्र ) ४०-५० ५०-७० मध्य, पहाड र तराई
१५ लंग व्हाइट मिनोंग F1(पंजीकरण मात्र ) ६० ४०-६० मध्य पहाड
१६ सिन्जिन F1 (पंजीकरण मात्र ) ६५ ४०-४५ मध्य पहाड
१७ बि एन ४२९, F1 (पंजीकरण मात्र ) ६० ४०-४५ मध्य पहाड
१८ रिक ४५ (पंजीकरण मात्र ) ४५-५० ४४-५० तराई र मध्यपहाड

 

  • सलगम

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
पर्पल टप ६०-७० २३ तराई पहाड र उच्च पहाड
फुयुनोसो F1, (पंजीकरण मात्र ) ५०-६० १०-१८ मध्य पहाड र तराई
काठमान्डौ रातो ६५ ३०-६० समुन्द्र सतहबाट १००० देखि १५०० मिटरसम्मको मध्य पहाड

 

  • गाजर

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
नानटिस फोर्ट ९०-१०० १२ तराई पहाड र उच्च पहाड
न्यु कुरोदा OP  (पंजीकरण मात्र ) १०० ५०-६० तराई पहाड र उच्च पहाड
नेपा ड्रिम F1, (पंजीकरण मात्र ) १२० २५ तराई र पहाड
सिग्मा F1, (पंजीकरण मात्र ) १२० २५ तराई र पहाड
कुरोदा मार्क II F1, (पंजीकरण मात्र ) ५०-६० ५-७ मध्य पहाड र तराई
मस्काड़े (पंजीकरण मात्र ) ५५-६० ७०-१०० मध्य पहाड र तराई

 

साग, धनिया तथा कुरिलोको सिफारिस जातहरु

  • रामतोरिया

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
पार्वती ५०-६० १२-१६ तराई मध्य र उच्च पहाड
अर्का अनामिका (पंजीकरण मात्र) op ४०-४५ २४-३२ तराई मध्य र उच्च पहाड
जया F1 (पंजीकरण मात्र) ४५-५० १३-२० तराई

 

  • पालुंगो

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
हरिपाते ४०-४५ १२-१६ तराई मध्य र उच्च पहाड
डब्लु किंग F1(पंजीकरण मात्र) १२० १८-२७ तराई र पहाड
एसिया डोंग चो F1(पंजीकरण मात्र) ५०-६० १०-१८ मध्य पहाड र तराई
एसिया बोल डोंग F1(पंजीकरण मात्र) ५० १०-१८ मध्य पहाड र तराई

 

पाटने मध्यपहाड

 

  • धनिया

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
लोटस (पंजीकरण मात्र) OP ४०-५० ११.८ तराई र मध्यपहाड
सुरभी (पंजीकरण मात्र) OP ३५ १६—२० तराई मध्यपहाड र उच्च पहाड
अमेरिकन लंग standing(पंजीकरण मात्र) OP ४५-५० १२.२ तराई र मध्यपहाड
एक्स एम एल एनओ ४६५ F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ७.२ तराई मध्यपहाड र उच्च पहाड
रामसेस F1 (पंजीकरण मात्र) ५०-६० ६-७ तराई र मध्यपहाड

 

  • कुरिलो

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
मेरी वाशिंगटन ५०० OP (पंजीकरण मात्र) २१० तराई मध्यपहाड र उच्च पहाड

 

रायोका जातहरु : खुमल चौडापात, ताङ्गखुवा, मार्फा चौडापात, खुमल रातोपात

जिरीको सागका जातहरु : ग्रेटलेक, आइस वर्ग

प्याज : रेड क्रीयोल, नासिक रेड, N-53

 

Tags
Share

Leave comment

dev