सोलानेसी तरकारीबालीका सिफारिस जातहरु, पाक्ने अवधि उत्पादकत्व र सिफारिस छेत्रहरु

सिफारिस बालीको जातको प्रयोग नगरेको खण्डमा निम्न समस्या आउन सक्दछन |

१. न्युन उत्पादन

Advertisements

२. फल नलाग्ने समस्या

३. क्षेतिपूर्ति नपाउने

४. अनुदानको रकम भुक्तानी नहुने

५. आर्थिक नोक्सान

तसर्थ जातको छनोट तथा खरिद गर्दा नेपालमा सुचिकृत जातको पात्र प्रयोग गर्नु जरुरि छ | नेपालमा उपलब्ध जातहरु हामीले समावेश गरेका छौ |

तरकारी बालीका जातहरु

  • आलु

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
कुफ्री ज्योति ११० २३ पहाडमा बर्षे बालीको लागि माघ फाल्गुन र चैत्र हिउदेबालिको लागि असोज र कार्तिकमा तथा कम वर्षा हुने पश्चिमका उच्च पहाडका लागि असार र साउन
कुफ्री सिन्दुरी ११०-१२० २३ तराई हिउदे बालीको रुपमा असोज र कार्तिक, मध्यपहाड र तल्लोपहाडी भेगमा कार्तिक्देखी पुससम्म
डेजिरे ९०-१२० १८ तराई हिउदे बालीको रुपमा असोज र कार्तिक, मध्यपहाड र तल्लोपहाडी भेगमा भाद्र असोज तथा मध्य पहा पहाड देखि उच्च पहाडमा बर्शेबालिको रुपमा माघ र फाल्गुन
जनकदेब ११० ३९.४ मध्य मध्य तथा उच्च पहाडी छेत्रमा ग्रिष्म ऋतु, उपत्यका तथा तराई छेत्रमा शरद ऋतु र कम पानी पर्ने उच्च पहाडी छेत्रमा वर्षा ऋतु
खुमल सेतो १ ११० ३८.७ मध्य मध्य तथा उच्च पहाडी छेत्रमा ग्रिष्म ऋतु, कम पानि पर्ने उच्च पहाडी छेत्रमा र मध्यपहाडी छेत्रमा शरद ऋतु
खुमल रातो २ ९५ ३६.२ तराई, भित्रीमधेश तथा खोंचहरुमा शरद ऋतु
खुमल लक्ष्मी १२०-१४० २४-२८ मध्य तथा उच्च पहाडी भेग-बर्षे बाली

सुख्खा उच्च पहाडी भेग-मनसुन बाली

तराई तथा भित्रि मधेश-शरद तथा हिउदे बाली

आइ पी वाई ८ ११०-१२० २५-२७ तराई तथा भित्रि मधेश
खुमल उज्वल १००-१२० २५ मध्यपहाडदेखि उच्च पहाडी छेत्र
१० खुमल उपहार १००-१२० २४ तराई र मध्य पहाडको १२०० मिटर उचाइसम्म
११ टि.पी.एस १(पंजीकरण मात्र) ११०-१२० ३५-४० तराई र मध्य पहाडको सिंचित छेत्र
१२ टि.पी.एस २(पंजीकरण मात्र) ११०-१२० ३०-३५ तराई र मध्य पहाडको सिंचित छेत्र

 

  • गोलभेडा

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
पुसारुबी ६० १५ तराई र पहाड
रोमा ६५-७० १२-१५ तराई र मध्यपहाड
मनप्रेकस ८०-९० २०-४० तराई र उच्च पहाड
एन सी एल १ ६५-७० २०-३० तराई र मध्यपहाड
सृजना, F1(पंजीकरण मात्र ) ७०-८० १०५-११० मध्यपहाड ८०० मि.देखि १६०० मि तराई: १५० मि माथि
गौरब ५५५, F1(पंजीकरण मात्र) १००-१०५ १०६ तराई र मध्यपहाड
अमिता F1(पंजीकरण मात्र) ९५-१०० ९६.२ तराई र मध्यपहाड
एन एस ८१५, F1(पंजीकरण मात्र) ७०-८० ८०-९० तराई र पहाड
एन एस ७१९, F1(पंजीकरण मात्र) ७८-८० ८०-९० तराई र पहाड तथा रिभर बेसिन
१० स्वरक्षा, F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० ८०-९० तराई र पहाड
११ एन एस २५३५, F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० १४०-१५० तराई र पहाड
१२ एन एस ५३, F1(पंजीकरण मात्र) ८०-८५ ९०-१०० तराई र पहाड
१३ युरेका, F1(पंजीकरण मात्र) १०२ ९३.७ तराई र पहाड
१४ साभेरा, F1(पंजीकरण मात्र) १०५ ११३ तराई र पहाड
१५ जिको, F1(पंजीकरण मात्र) १०४ १४० तराई र पहाड
१६ सेन्स, F1(पंजीकरण मात्र) १०७ ११५ तराई र पहाड
१७ सेरेस, F1(पंजीकरण मात्र) ११२ १०५ तराई र पहाड
१८ स्पेक्ट्रा, F1(पंजीकरण मात्र) १०१ १२२ तराई र पहाड
१९ एसट्रा, F1(पंजीकरण मात्र) १०३ १३१ तराई र पहाड
२० नोभा, F1(पंजीकरण मात्र) १०७ १५२ तराई र पहाड
२१ मारिना, F1(पंजीकरण मात्र) १०५ ११३ तराई र पहाड
२२ भी एल, F1(पंजीकरण मात्र) १०४ १४० तराई र पहाड
२३ माधुरी, F1(पंजीकरण मात्र) ८० १२० मध्यपहाड र तराई
२४ जमुना, F1(पंजीकरण मात्र) ८५ १२० तराई तथा मध्यपहाड
२५ मकिस, F1(पंजीकरण मात्र) ६०-७० ३० तराई तथा मध्यपहाड
२६ वपेल, F1(पंजीकरण मात्र) ८५-९० ५६ तराई, मध्य तथा उच्चपहाड
२७ दलिला, F1(पंजीकरण मात्र) ६०-७० ३० तराई, मध्य तथा उच्चपहाड
२८ जिना, F1(पंजीकरण मात्र) ५०-५५ ३८ तराई, भित्रि मधेश र पहाड
२९ टि-३०, F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ५७ तराई, भित्रि मधेश र पहाड
३० सूर्य-१११, F1(पंजीकरण मात्र) १००-१०५ ६०.५ तराई र मध्य पहाड
३१ अमरुता, F1(पंजीकरण मात्र) ६०-७० ४०-५० तराई छेत्र
३२ मिन्टो, F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ १००-१२० तराई र मध्य पहाड

 

  • भेडे खुर्सानी

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
क्यालिफोर्निया ८०-९० १६-२० तराई, मध्य र उच्च पहाड
सागर(पंजीकरण मात्र) OP ६५-७५ ३६ तराई र मध्य पहाड
एन एस ६३२, F1(पंजीकरण मात्र) ६५ ४४-३० तराई र पहाड

 

  • खुर्सानी

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
ज्वाला ६०-७० २५-३० तराई, मध्य र उच्च पहाड
कर्मा ७४७, F1 (पंजीकरण मात्र) ७० ४० तराई र मध्यपहाड
कर्मा ७७७, F1 (पंजीकरण मात्र) ६५ ६० तराई र पहाड
नेपा हट, F1 (पंजीकरण मात्र) १२० ४० तराई र मध्यपहाड
अन्ना ३, F1 (पंजीकरण मात्र) ७०-७५ ४०-४४ तराई र पहाड
एन एस १७०१, F1 (पंजीकरण मात्र) ७५-८५ ८०-९० तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरू
एन एस ११०१, F1 (पंजीकरण मात्र) ७०-८० ७०-७४ तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरू
गोली, F1 (पंजीकरण मात्र) ७०-८० ७०-७६ तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरू
आकास, F1 (पंजीकरण मात्र) ७५-८५ ५०-५६ तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरू
१० बिग मामा ३, F1 (पंजीकरण मात्र) ९५ ५० तराई र पहाड
११ ओमेगा, F1 (पंजीकरण मात्र) ११५ ५० तराई र पहाड
१२ सुपर तारा, F1 (पंजीकरण मात्र) ११८ ४० तराई र पहाड
१३ मार्शल, F1 (पंजीकरण मात्र) ११५ ३५ तराई र पहाड
१४ सुद्र, F1 (पंजीकरण मात्र) ६५ ४९.३ तराई भित्रि मधेश र पहाड
१५ प्रिमियम, F1 (पंजीकरण मात्र) ८०-८५ २५-३० तराई र मध्य पहाड
१६ नैना, F1 (पंजीकरण मात्र) ८० ४०-५० तराई र मध्य पहाड

  • भन्टा

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
नुर्की ६०-६५ २५-३० तराई र मध्य पहाड
एन एस ७९७, F1(पंजीकरण मात्र) ५५-६० ३०-४० तराई र मध्य पहाडका नदी किनारहरू
अर्का केशब, F1(पंजीकरण मात्र) ७०-७५ २०-२४ तराई र मध्य पहाडका नदी किनारहरू
अन्ना ८०६, F1(पंजीकरण मात्र) ६४ ४०-४५ तराई र मध्य पहाडका नदी किनारहरू
रुनाको, F1(पंजीकरण मात्र) ६०-७० १० तराई, पहाड र उच्च पहाड
मायालु ५५५, F1(पंजीकरण मात्र) ७५ ४५ तराई र मध्य पहाड
साम्ली, F1(पंजीकरण मात्र) ४५-५० ५० तराई
आशा, F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ६०-७० तराई र मध्य पहाड

 

Tags
Share

Leave comment

dev