खाद्यबालीका सिफारिस जातहरु, पाक्ने अवधि उत्पादकत्व र सिफारिस छेत्रहरु

सिफारिस बालीको जातको प्रयोग नगरेको खण्डमा निम्न समस्या आउन सक्दछन |

१. न्युन उत्पादन

Advertisements

२. फल नलाग्ने समस्या

३. क्षेतिपूर्ति नपाउने

४. अनुदानको रकम भुक्तानी नहुने

५. आर्थिक नोक्सान

तसर्थ जातको छनोट तथा खरिद गर्दा नेपालमा सुचिकृत जातको पात्र प्रयोग गर्नु जरुरि छ | नेपालमा उपलब्ध जातहरु हामीले समावेश गरेका छौ |

धान बालीको नेपालमा भएका जातहरु

चैते धान

क्र स बालीको जात(Crop Varieties) पाक्ने दिन(Maturity Days) उत्पादन क्षमता (मे.टन/हे) Productivity (Mt/ha) सिफारिस छेत्र (Recommended Domains)
सी.एच. ४५ ११८ ३.५ तराई, भित्रिमधेश तथा मध्ये पहाड
विन्देश्वोरी १२८ ४.० तराई र भित्रिमधेश
चैते २ १२५ ४.८ तराईको सिंचित भुमि (Irrigated)
चैते ४ ११८ ४.५ तराईको सिंचित भुमि
चैते ६ १२३ ४.८ तराई र भित्रिमदेश( ३०० मिटरदेखि उचाईको सिंचीत भुमि )
हर्दिनाथ १ १२० ४.०३ तराई भित्रिमदेश, रिभर बेसिन ८०० मिटरसम्म

 

वर्षे धान

क्र स बालीको जात पाक्ने दिन उत्पादन क्षमता (मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
ताइचुंग १७६ १४४ ७.९ मध्यपहाड र उपत्यका
ताइचुंग २४२ १४४ ७.३ पहाड
ताईनान १ १४४ ६.६ पहाड
चाइनान २ १४३ ७.८ पहाड
मन्सुली १५५ ३.५ तराइ र भित्रिमधेश
जानकी १३५ ४.५ तराइ र भित्रिमधेश
सावित्री १४० ४.० तराइ र भित्रिमधेश
हिमाली १४९ ६.४ पहाड
कन्चन १४३ ७.३ पहाड
१० खुमल ३ १३० ६.५ मध्य पहाड
११ खुमल २ १४२ ५.६ काठमाण्डौ उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० फिटदेखि ४५०० फिटसम्म उचाईको मध्य पहाड
११ खुमल ४ १४४ ६.३ काठमाण्डौ उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० फिटदेखि ४५०० फिटसम्म उचाईको मध्य पहाड
१२ मकवानपुर १ १५० ४.३ ढुंन्ग्रे किराको(Seed Beetle) प्रकोप भएको तराइ
१३ घैया २ ११३ ३.४ तराईको असिन्चित पाखा (Rainfed tars)
१४ पालुंग २ १७२ ६.१ शितोष्ण(Temperate) हावापानी भएका मकवानपुर जिल्लाको पालुंग सहरका पहाडीछेत्र
१५ खुमल ५ १५४ ६.७ १००० मिटरदेखि १४०० मिटरसम्म उचाई भएका पश्चिमी मध्यपहाड जस्तै पर्वत बाग्लुंग म्याग्दी
१६ खुमल ७ १४६ ७.० १००० मिटरदेखि १४०० मिटरसम्म उचाई भएका पश्चिमी मध्यपहाड जस्तै पर्वत बाग्लुंग म्याग्दी
१७ खुमल ९ १४८ ६.७ १००० मिटरदेखि १४०० मिटरसम्म उचाई भएका पश्चिमी मध्यपहाड जस्तै पर्वत बाग्लुंग म्याग्दी
१८ छोमरोंग १६४ ४.२ नेपालको पूर्वी एबं पश्चिमी छेत्रको १४०० मितार्देखी २००० मिटरसम्म उचाई भएको उच्च पहाड र चिसो हावापानी भएको मध्यपहाड
१९ राधा ७ १४८ ३.५ तराइ भित्रीमधेश र सोसरह हावापानी भएको आकाशे खेति गरिने छेत्र
२० राधाकृष्ण ९ १५० ३.८ तराइ भित्रीमधेश र सोसरह हावापानी भएको सिंचित भुमि
२१ राधा ४ १२५ ३.२ मध्यपश्चिम र सुदुरपस्चिम तराइ (कपिलवस्तु, दांङ्ग, बर्दिया बाँके कैलाली र कंचनपुर)
२२ राधा ११ १४८ ४.० मध्यतराई (पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा)
२३ राधा १२ १५५ ४.६ पूर्वी तराइ
२४ माछापुच्छ्रे ३ १७५ ५.० १४०० मितारदेखि २००० मिटरसम्म उचाइको चिसो हावापानी भएको मध्यदेखि पहाडसम्म (लुम्ले, घान्द्रुक, छोमरोंग छेत्र)
२५ खुमल ६ १५५ ७.८ काठमाण्डौ उपत्यका एबं सो सरहका हावापानी भएको छेत्र
२६ रामपुर मन्सुली १३५ ५.७ तराइ भित्रीमधेश बेशी एबं मध्यपहाड 900 मिटर उचाईसम्म अथवा मन्सुली धान लगाउन सकिने छेत्र
२७ चन्दननाथ १ १९१ ५.०५ जुम्ला वा सो सरहको हावापानी भएको छेत्र
२८ चन्दननाथ ३ १९२ ५.३ जुम्ला वा सो सरहको हावापानी भएको छेत्र
२९ मन्जुश्री २ १४९ १०.०८ काठमान्डौ उपत्यका
३० खुमल ११ १४४ ८.५ काठमान्डौ उपत्यका
३१ लोकतन्त्र १२५-१३० ३.६ तराइ भित्रिमदेश तल्लो पहाड र मध्यपहाडका नदि किनारा
३२ मिथिला १४५-१५० ३.५-४.५ तराइ भित्रिमदेश र मध्यपहाडको बेशी
३३ राम १३०-१३७ ४.०-७.२ तराइ भित्रिमदेश(शिवालिक, उपत्यका, मकावानपुर, चितवन र नवलपरासी )
३४ वर्षे ३००४ १५७ ३.८ तराइ र भित्रीमधेश
३५ पोखरेली जेठोबुढो १८०-१८५ २.६ पोखरा छेत्र र यस आसपासका छेत्रहरु(६०० -900 मिटर उचाई)
३६ खुमल ८ १५८ ७.७ मध्य पहाड र तल्लो पहाड
३७ सुनौलो सुगन्धा १५१ ३.८ तराइ भित्रीमधेश
३८ घैया १ ११५ २.५-३.५ असिंचित upland तराइ टार तथा मध्यपहाड उपत्यका
३९ लल्का बास्मती १५० २.५-३.५ मध्य तथा पूर्वी तराई
४० हर्दिनाथ २ १२५ ३.१-४.२ तराइ तथा भित्रिमधेश
४१ तरहरा १ ११३-१२५ ४.२ मध्य तथा पूर्वी तराई
४२ डी. वाई १८ (पंजीकरण(Registered Only) मात्र )F1 ११८ ९.१७ तराइ तथा भित्रिमधेश
४३ डी. वाई २८ (पंजीकरण मात्र )F1 १२० ८.८६ तराइ तथा भित्रिमधेश
४४ डी. वाई ६९ (पंजीकरण मात्र )F1 १२५ ९.५२ तराइ तथा भित्रिमधेश
४५ खुमल १० १३६ ४.७८ काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएको पहाडी छेत्र
४६ खुमल १३ १४४ ४.१७ काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएको पहाडी छेत्र
४७ सुख्खा धान १ १२३-१२५ ३.२-४.२ पूर्वी तथा पश्चिमी तराइ भित्रि मधेश तथा मध्य पहाडको ५०० मिटरसम्मका बेशी तथा टार
४८ सुख्खा धान २ १२२-१२४ २.३-३.५ पूर्वी तथा पश्चिमी तराइ भित्रि मधेश तथा मध्य पहाडको ५०० मिटरसम्मका बेशी तथा टार
४९ सुख्खा धान ३ १२२-१२५ २.५-३.६ पूर्वी तथा पश्चिमी तराइ भित्रि मधेश तथा मध्य पहाडको ५०० मिटरसम्मका बेशी तथा टार
५० वर्षे २०१४ १३५-१४० ३.८ तराइ
५१ स्वर्ण सब १ १५०-१५५ ४-५ तराइ तथा भित्रि मदेश र मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका बेशीको सिंचित तथा घोल छेत्र
५२ वर्षे १०२७ (पंजीकरण मात्र) १२१ ३.३ असंचित तराइ भित्रि मदेश र मध्य पहाडका १००० मिटरसम्मका बेशी तथा टार अर्धसिंचित तथा असिंचित छेत्र
५३ सावा मन्सुली सब १ १४५-१५० ३.५-४ तराइ तथा भित्रि मदेश र मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका बेशीको सिंचित तथा घोल छेत्र
५४ तारा, F1 (पंजीकरण मात्र) ११६ ५.१ तराई र भित्रि मधेश
५५ सुरज, F1 (पंजीकरण मात्र) १२३ ५.७७ तराई र भित्रि मधेश
५६ पृथ्वी, F1 (पंजीकरण मात्र) १२४ ६.० तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
५७ एराईज ६४४४, F1 (पंजीकरण मात्र) १२२ ४.४३ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
५८ पी एच बि ७१, F1 (पंजीकरण मात्र) १२९ ५.२६ तराई/ सिंचित
५९ यु यस ३१२, F1 (पंजीकरण मात्र) १३२ ५.४६ सर्लाहीदेखि बाँके सम्मको तराई र भित्रि मधेश
६० च्याम्पियन, F1 (पंजीकरण मात्र) १३६ ५.१५ सर्लाहीदेखि बाँके सम्मको तराई र भित्रि मधेश
६१ राजा, F1 (पंजीकरण मात्र) १२६ ४.९५ सर्लाहीदेखि बाँके सम्मको तराई र भित्रि मधेश
६२ आर एच, F1 (पंजीकरण मात्र) १२३ ४.९९ तराई र भित्रि मधेश
६३ गोरखनाथ, F1 (पंजीकरण मात्र) १२३ ४.८२ तराई र भित्रि मधेश
६४ लोकनाथ, F1 (पंजीकरण मात्र) १२९ ४.७९ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
६५ पी ए सी ८०१, F1 (पंजीकरण मात्र) १२३ ७.७९ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
६६ रेश्मा ७८५, F1 (पंजीकरण मात्र) १२० ४.९१ पूर्वी तराईको सिंचित छेत्र
६७ बैशाली, F1 (पंजीकरण मात्र) १२१ ६.३५ पूर्वी तराईको सिंचित छेत्र
६८ लेकाली धान १ १५८ ४.०७ १५००-२६०० मिटर सम्मको उच्च पहाडी छेत्र
६९ लेकाली धान ३ १५२ ३.९ १५००-२६०० मिटर सम्मको उच्च पहाडी छेत्र
७० सुख्खा धान ४ ११८-१२५ २.७-४ तराई र भित्रि मधेशको असिंचित खेत र मध्य पहाडको ५००मितर् उचाईको टार बेशी
७१ सुख्खा धान ५ १२५ ३.२-४.२ तराई र भित्रि मधेशको असिंचित खेत र मध्य पहाडको ५००मितर् उचाईको टार बेशी
७२ सुख्खा धान ६ १२०-१२५ ३-४ तराई र भित्रि मधेशको असिंचित खेत र मध्य पहाडको ५००मितर् उचाईको टार बेशी
७३ सिन्दुरी ( पंजीकरण मात्र) १३५-१४५ ४-५ तराइ र भित्रि मधेश
७४ सुन्दरम ( पंजीकरण मात्र) १२०-१२५ ४.४-५.३ तराइ र भित्रि मधेश
७५ डेल्टा रानी ( पंजीकरण मात्र) १२४-१२८ ३.९-५ तराइ र भित्रि मधेश
७६ आकाश ( पंजीकरण मात्र) १२०-१२५ ६-६.३ तराइ र भित्रि मधेश
७७ गरिमा ( पंजीकरण मात्र) १३०-१३५ ५.८-६.३ तराइ र भित्रि मधेश
७८ डी आर एच ७७५( पंजीकरण मात्र) १२५-१३० ५.६ तराइ र भित्रि मधेश
७९ डी आर एच ७४८( पंजीकरण मात्र) १३०-१३५ ६.५ तराइ र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
८० एराईज ६४४४ गोल्ड ( पंजीकरण मात्र) १३० ५.१ बाँकेदेखि पूर्वको तराइ र भित्रि मधेश
८१ एराईज तेज गोल्ड ( पंजीकरण मात्र) १३५ ५.३ बाँकेदेखि पूर्वको तराइ र भित्रि मधेश
८२ जी के ५०१७( पंजीकरण मात्र) १२७ ५.१-५.४ तराई र भित्रि मधेश
८३ सुपर १२५ ( पंजीकरण मात्र) १२८-१३३ ५.३-६.३ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित तथा अर्धसिंचित छेत्र
८४ सुपर ११५ ( पंजीकरण मात्र) १२०-१२५ ५-६ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित तथा अर्धसिंचित छेत्र
८५ शान्ति ( पंजीकरण मात्र) १२०-१३० ५-६ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
८६ सुधा ( पंजीकरण मात्र) १२५-१३० ५-६ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
८७ यु एस ३२३( पंजीकरण मात्र) १२०-१३० ४-५ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
८८ यु एस ३८२( पंजीकरण मात्र) १२०-१२५ ५-६ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित छेत्र
८९ राधा १४ १३२-१३५ ४.४ तराई भित्रि मधेश रिभर बेसिनर उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
९० सुगन्धित धान १ १४२-१४५ ४.५ तराई भित्रि मधेश रिभर बेसिनर उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
९१ राधा १३ १४२-१४८ ३-४.२ तराई भित्रि मधेशका असिंचित तथा समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको नदी किनार बेशी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिंचित छेत्र
९२ सेहरांग सब १ १२२-१२५ ४.४-४.९ समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई, भित्रि मधेश, नदी किनार बेशी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिंचित छेत्र
९३ जे के आर एच २०८२ F1 (पंजीकरण मात्र) १३० ८.५-९ समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई, भित्रि मधेश, नदी किनार बेशी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिंचित छेत्र
९४ एच के जी १ F1 (पंजीकरण मात्र) १२०-१२५ ८-९ समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई, भित्रि मधेश, नदी किनार बेशी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिंचित छेत्र
९५ एच के जी ५ F1 (पंजीकरण मात्र) १२०-१३० ७-८ समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई, भित्रि मधेश, नदी किनार बेशी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिंचित छेत्र
९६ एच के जी १० F1 (पंजीकरण मात्र) १२०-१२५ ८-९ समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई, भित्रि मधेश, नदी किनार बेशी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिंचित छेत्र

 

 

मकै बालीका प्रमुख जातहरु

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन (मे टन/ हे) सिफारिस छेत्र
खुमल पहेलो १२०-१३० ४.९ मध्यपहाड
रामपुर कम्पोजिट ११०-११५ ४.४ तराई, भित्रीमधेश, बेशी र मध्यपहाड
अरुण २ ८०-९० २.२ तराई, मध्यपहाड
मनकामना १ १२०-१३० ४.० मध्यपहाड (हिउदमा तराइ छेत्रमा पनि लगाउन सकिन्छ)
गणेश २ १५०-१८० ३.५ उच्च पहाड(हिउदमा तराइ र भित्रीमधेश छेत्रमा पनि लगाउन सकिन्छ)
रामपुर २ १०५-११० ४.० तराइ भित्रि मधेश, बेशी र टार
अरुण १ ९०-१०० ४.० पश्चिमतराइ र मध्य पहाड
गणेश १ १७५ ५.० उच्च पहाड
मनाकाना ३ १४२ ५.५ पुर्वान्चल, मध्यमान्चल र पश्चिमाञ्चल बिकास छेत्रका मध्य पहाडी छेत्र(१००० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको उचाइको लागि)
११ देउती १३०-१३५ ५.७ मध्यपहाड
१२ सितला १३०-१३५ ६.०५ पहाड
१३ मनकामना ४ ११७ ५.३ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडको १६०० मिटरभन्दा तल
१४ पोसिलो मकै १ १४५-१५५ ५.३ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडको १६०० मिटरभन्दा तल
१५ मनकामना ५ १४०-१४५ ५.२७ कर्णाली पूर्वका मध्यपहाड
१६ मनकामना ६ १४०-१४५ ५.३४ पूर्वी- मध्यपश्चिम पहाड
१७ बायो ९६१, F1 (पंजीकरण मात्र) ९०-११० ६.५-८ मध्यमान्चल छेत्रको

मध्यपहाड-बर्षे

पूर्वी पहाड-हिउद

१८ राजकुमार, F1 (पंजीकरण मात्र) १००-११० ८-९ तराइ भित्रि मधेश, रिभर बेसिन, उपत्यका र तल्लो पहाडी भेगको ७००  मिटर उचाई सम्म
१९ नुतन (के एच १०१, F1 (पंजीकरण मात्र) ९०-९२ ६.५-८ तराइ भित्रि मधेश, रिभर बेसिन, उपत्यका र तल्लो पहाडी भेगको ७००  मिटर उचाई सम्म
२० सुपर 900 एम, F1 (पंजीकरण मात्र) १२०-१६० ८-१२ मध्य तराई-हिउदे तथा बर्षे मौसम
२१ डीकेसी ९०८१, F1 (पंजीकरण मात्र) १२०-१६० १०-१२ मध्य तराई-हिउदे मौसम
२२ अल राउन्डर, F1 (पंजीकरण मात्र) १२०-१६० ७-१० तराइ छेत्रमा- हिउदे तथा बर्षे मौसम

 

२३ डीकेसी ७०७४, F1 (पंजीकरण मात्र) ८५-९५ ६-८ मध्यमांचल छेत्रको मध्य पहाड- बर्षे मौसम , तराई-हिउदे मौसम
२४ ३० पी ३०, F1 (पंजीकरण मात्र) १००-१५५ ६-७ मध्यमांचल छेत्रको मध्य पहाड- बर्षे मौसम , तराई-हिउदे मौसम
२५ ३० बि ११, F1 (पंजीकरण मात्र) १०५-१२० ८-९ मध्यमांचल छेत्रको मध्य पहाड- बर्षे मौसम , तराई-हिउदे मौसम
२६ बिस्को- ९४०, F1 (पंजीकरण मात्र) १३५-१४० ७.१३ मध्य तराइ र पहाड
२७ सी-१९२१, F1 (पंजीकरण मात्र) १४०-१६७- हिउदे

१०५-११०-बर्षे

५.१४-७.५ पूर्वी तथा मध्य तराई र मध्य पहाडको बेशी तथा टार
२८ सी पी-८०८, F1 (पंजीकरण मात्र) १३०-१४०- हिउदे

११०-१२०-बर्षे

९.९५ पूर्वी तथा मध्य तराई
२९ सी पी- ६६६, F1 (पंजीकरण मात्र) ११०-१२० ६.९७ पूर्वी तथा मध्य तराई
३० गोदावरी-९८९, F1 (पंजीकरण मात्र) १०५ ७.३६ पूर्वी तथा मध्य तराई, र मध्य पहाडको बेशी तथा टार
३१ अर्ली- २, F1 (पंजीकरण मात्र) १०५ ५.६९ पूर्वी तथा मध्य तराई, र मध्य पहाडको बेशी तथा टार
३२ टि सी एस-९६९६, F1 (पंजीकरण मात्र) ११० ८.३४ मध्य तराई
३३ रामपुर हाइब्रिड २ १३०-१६०-हिउदे

१२५-बर्षे

७.०-हिउदे

३.५५-बर्षे

नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
३४ आर एम एल- ४(Inbreed line) नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
३५ एन एम एल- ४(Inbreed line) नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
३६ आदित्य-९२९, F1 (पंजीकरण मात्र) १२१-(Days to silking) ७.२ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
३७ प्रोएगो-४६४२, F1 (पंजीकरण मात्र) ११५-(Days to silking) ८.२९ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
३८ बिस्को-९४० नयाँ, F1 (पंजीकरण मात्र) ११९-(Days to silking) ७.७४ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
३९ सी पी-८३८, F1 (पंजीकरण मात्र) ११९-(Days to silking) ७.११ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४० १० भी १०, F1 (पंजीकरण मात्र) ११६-(Days to silking) ७.४६ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
डी एम एच-७३१४, F1 (पंजीकरण मात्र) १२३-(Days to silking) ६.६६ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४१ डी एम एच-८४९, F1 (पंजीकरण मात्र) ११३-(Days to silking) ६.८४ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४२ एम एम-११०७, F1 (पंजीकरण मात्र) १२३-(Days to silking) ९.० नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४३ डेकाल्ब डबल, F1 (पंजीकरण मात्र) ११८-(Days to silking) ६.७९ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४४ बिग बोस, F1 (पंजीकरण मात्र) ११६-(Days to silking) ८.३९ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४५ एन एम एच-७३१, F1 (पंजीकरण मात्र) ११५-(Days to silking) ७.९२ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४६ पायोनियर-३५२२, F1 (पंजीकरण मात्र) १२२-(Days to silking) ८.६५ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४७ पायोनियर-३७८५, F1 (पंजीकरण मात्र) १२५-(Days to silking) ८.४५ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
४८ ९२२०, F1 (पंजीकरण मात्र) ११७-(Days to silking) ७.६७ तराई, भित्रि मधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
४९ टि.एक्स-३६९, F1 (पंजीकरण मात्र) १२४-(Days to silking) तराई, भित्रि मधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
५० सी-१९४६, F1 (पंजीकरण मात्र) ११६-(Days to silking) ९.७ नारायणी नदी पूर्वका भित्रि मधेश तथा तराई
५१ खुमल हाइब्रिड मकै २ १५२-हिउदे

१३८-बर्षे

९.०५- हिउदे

८.५-बर्षे

मध्य पहाडी छेत्रमा बर्षा याममा र तराई तथा भित्रि मधेशमा हिउदे मौसममा
५२ के वाई एम ३३ ६८-(Days to silking) २.५ मध्य पहाडी छेत्रमा बर्षा याममा र तराई तथा भित्रि मधेशमा हिउदे मौसममा
५३ के वाई एम ३५ ६६-(Days to silking) १.५ मध्य पहाडी छेत्रमा बर्षा याममा र तराई तथा भित्रि मधेशमा हिउदे मौसममा
५४ रेशुङ्गा कम्पोजिट १२७ ५.२ मध्य तथा पश्चिमांचल छेत्रको ७०० देखि १४०० मिटर उचाइको पहाडी छेत्र
५५ गुल्मी २ (पंजीकरण मात्र) १२५ ५.४ गुल्मी र अर्घाखाची जिल्लाको ७०० देखि १४०० मिटर उचाईको छेत्र
५६ अरुण ३ १०० ३.९ मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराइ, भित्रि मधेश र मध्य पहाड | तराइ त भित्रि मधेशमा हिउदे र बसन्ते तथा मध्य पहाडमा ग्रिष्म ऋतुमा खेति गर्न सकिने
५७ अरुण ४ ११३-११५ ४.२ मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराइ, भित्रि मधेश र मध्य पहाड | तराइ त भित्रि मधेशमा हिउदे र बसन्ते तथा मध्य पहाडमा ग्रिष्म ऋतुमा खेति गर्न सकिने
५८ अरुण ६ ९० ३.५ मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराइ, भित्रि मधेश र मध्य पहाड | तराइ त भित्रि मधेशमा हिउदे र बसन्ते तथा मध्य पहाडमा ग्रिष्म ऋतुमा खेति गर्न सकिने
५९ रामपुर हाइब्रिड ४ १५५-१६५ ६.९५ तराइ र भित्रि मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटरसम्म
६० आर एम एल ३२(Inbreed line) तराइ र भित्रि मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटरसम्म
६१ आर एम एल १७(Inbreed line) तराइ र भित्रि मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटरसम्म
६२ रामपुर हाइब्रिड ६ १५८-१६५ ६.८ तराइ र भित्रि मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटरसम्म
६३ आर एम एल ४(Inbreed line) तराइ र भित्रि मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटरसम्म
६४ जी के ३११० १७५ ६.४ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
६५ जी के १२४७ १७० ६.५ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
६६ एन एम एच ७१३ १७५ ६.३ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
६७ एन एम एच १२४७ १७७ ६.०७ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
६८ पी ३३९६ १६५ ६.२९ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
६९ ३०२२ १७० ६.३ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
७० ३०३३ १७० ६.४ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
७१ बिस्को एक्स ८१ १७५ ९.६ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
७२ बिस्को ९७ गोल्ड १८० ८.२ नारायणी नदीदेखि पूर्वी तराई र भित्रि मधेशको हिउदे सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
७३ 900 एम्गोल्ड F1, (पंजीकरण मात्र) १८० ६.५ समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराइ र भित्रि मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७४ पर्बल  F1, (पंजीकरण मात्र) १८० ६.१ समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराइ र भित्रि मधेशमा हिउदे सिजनको लागि

 

गहुँ बालीका प्रमुख जातहरु

क्र.स. जातको नाम पाक्ने समय उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
लेर्मा ५२ १७६ ५.० मध्यपहाड
आर. आर २१ ११६-१६० ४.० तराई र पहाड
यु पी २६२ १२२ ४.० तराई
नेपाल २९७ ११७ ५.० तराई
अन्नपुर्ण १ १६८ ५.५ १००० मिटर उचाई भन्दा माथिको पहाड
अन्नपुर्ण ३ १६५ ५.५ लुम्ले र पाख्रिबास छेत्रको ११०० मितार्देखी १७०० मिटर उचाईसम्मको भुमि
बि एल १०२२ १२० ५.० नारायणी नदीदेखि पश्चिमको तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाई भएको उपत्यकाहरु
भृकुटी १२० ५.० तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाई भएका उपत्यकाहरु
अन्नपुर्ण ४ १६१ ५.० मध्य र उच्च पहाड
१० बि एल ११३५ ११५ ५.० तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाई भएका उपत्यकाहरु
११ अच्युत १२५ ४.५ टार र १००० मिटरभन्दा कम उचाई भएका उपत्यको मध्यम तथा उच्चा उर्वरभूमि
१२ रोहिणी ११९ ४.१ तराई, टार र १००० मिटरभन्दा कम उचाई भएका उपत्यको मध्यम तथा उच्चा उर्वरभूमि
१३ पासांगल्हामु १७८ ६.७ मध्यपहाड जस्ती काठमान्डौ र जुम्ला सहरको समान हावापानी भएको उच् पहाड
१४ कान्ति १७४ ५.५ पहाडी छेत्रको मध्यम र उच्च उर्बरा भुमि
१५ बि एल १४७३ ११५ ४.० तराइ टार र १००० मिटरभन्दा कम उचाई भएका उपत्यको सिंचित तथा मध्यम तथा उच्चा उर्वरभूमि
१६ गौतम ११९ ३.४ तराई, टार तथा ५०० मिटर भन्दा कम उचाई भएको उपत्यका
१७ डब्लु के १२०४ १७९ ३.४ मध्य पहाड र उच्च पहाड
१८ आदित्य ११८ ४.७९ तराई, टार र ५०० मि. सम्मको उपत्यका
१९ एन एल ९७१ १२२ ४.५३ तराई, टार र ५०० मि. सम्मको उपत्यका
२० विजय १११-१२३ ४.४५ तराई, टार र ५०० मि. सम्मको उपत्यका
२१ गौरा ((BL 3235) १६० ४.२-५.० मध्य पहाड र उच्च पहाड
२२ धौलागिरी (BL 3503) १५६ ३.६-४.९ मध्य पहाड र उच्च पहाड
२३ तिलोत्तमा १०५-१२० २.५-३.२ तराई र भित्रि मधेशको सिंचित तथा अर्ध सिंचित छेत्र
२४ डाँफे १६३-१७० ४.४८ मध्य पहाड र उच्च पहाड
२५ बाणगंगा ११० ३.३ तराइ, टार होचो उपत्यका ७०० मिटरसम्मको उचाईमा सिंचित र अर्धसिंचित छेत्रको लागि
२६ स्वर्गद्वारी १६३ ४.४ तराइ, टार होचो उपत्यका ७००-१४००  मिटरसम्मको उचाईमा सिंचित र अर्धसिंचित छेत्रको लागि

 

Tags
Share

Leave comment

dev